Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.1. Основні завдання та функції Держцінінспекції

2.2.1. Основні завдання та функції Держцінінспекції

Основними завданнями Держцінінспекції є організація та здійснення контрольно-наглядових функцій з питань дотримання центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, підприємствами, установами та організаціями вимог щодо формування, встановлення та застосування цін і тарифів.

Держцінінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

проводить моніторинг цін і тарифів на товари й послуги споживчого ринку, узагальнює його результати, готує пропозиції щодо вжиття заходів до стабілізації цінової ситуації;

у межах своєї компетенції здійснює перевірки дотримання порядку формування, встановлення й застосування цін і тарифів, а також їхнього економічного обґрунтування;

надає органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності методичну допомогу й рекомендації з питань дотримання порядку формування, встановлення й застосування цін;

у межах своєї компетенції вносить пропозиції щодо скасування прийнятих органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і органами місцевого самоврядування рішень з питань формування, встановлення та застосування цін і тарифів, що суперечать законодавству;

надає за результатами перевірок органів виконавчої влади, підприємств та організацій обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань контролю за цінами, а також методичних рекомендацій та роз’яснень щодо порядку застосування їх;

вживає відповідно до законодавства заходів за порушення підприємствами, установами та організаціями порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також невиконання вимог органів державного контролю за цінами;

розробляє плани та організовує роботу своїх територіальних органів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює їхню діяльність, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень, а також підвищення ефективності здійснення цього контролю;

здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

вносить відповідним органам, уповноваженим вирішувати питання ціноутворення, пропозиції щодо вдосконалення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

здійснює заходи щодо створення інформаційних систем і комп’ютеризації робіт у центральному апараті Держцінінспекції та її територіальних органах;

у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+