Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Регулювання готівкового грошового обігу в позабанківській системі

2.2. Регулювання готівкового грошового обігу в позабанківській системі
В умовах кризового стану економіки в Україні високими темпами збільшується грошова маса і в тому числі її готівковий компонент
(табл. 1).
Обіг депозитних грошей має рад переваг у порівнянні з обігом готівки. В країнах з ринковою економікою в останні десятиріччя спо¬стерігається звуження сфери готівкового грошового обігу, що викликано успішним розвитком електронної системи розрахунків.

Таблиця І

Структура грошової маси в Україні, млн. грн

(на кінець періоду)

Показники

1992

1993

1994

1995

1996

1997

июль 1998

Готів-ка

 

 

 

 

 

 

 

(гроші поза банками МО)

5

128

793

2623

4041

6132

6390

Темпи зростання до попередньо-го періоду, %

 

2560

620

331

154

152

 

Грошова маса (М2 до 1995 р., М3 з 1995 р.)

25

482

3216

6930

9364

12541

13458

Темпи зростання до попереднього періоду, %

 

1928

667

215

135

134

47

Доля готівки в загальній грошовій масі, %

20

27

25

38

43

49

103



В Україні в умовах планово-централізованої економіки існувало чітке розмежування грошового обороту на готівковий і безготівковий. З кінця 1997 р. Національний банк проводить політику лібералізації готівкових розрахунків між суб'єктами господарювання. Національний банк визначив основні принципи обороту готівки на підприємствах:
1. Підприємства зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків.
2. Підприємства можуть зберігати готівку в своїй касі в межах ліміту залишку готівки в касі на кінець робочого дня, що встановлюється устано¬вою банку.
3. Підприємства можуть здійснювати розрахунки між собою і з гро¬мадянами як у безготівковій, так і у готівковій формі, як за рахунок коштів, одержаних в установі банку, так і за рахунок виручки від реалізації.
4. Підприємства можуть одержувати готівку з власних рахунків в ус¬тановах банків на цілі, визначені у чеку, без подання обґрунтовуючих до¬кументів.
5. Кошти та виплати, пов'язані з оплатою праці та виплатою диві¬дендів, підприємства мають одержувати виключно з кас банків. (не за рахунок виручки).
Перевірки дотримання підприємствами касової дисципліни здійсню¬ють різні державні контролюючі органи і комерційні банки.
6. НБУ встановлює єдині для всіх підприємств правила ведення обліку касових операцій.
7. Видача кредитів підприємствам, як правило в безготівковій формі.
8. Перевірку дотримання касової дисципліни здійснюють органи Податкової служби, державного контрольно-ревізійного управління, Мін.Фін., фінансові органи, КБ.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+