Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.2. Ринкова рівновага і механізм її досягнення

З'ясування сутності товарно-грошових відносин, у тому числі ринку, його структури та інфраструктури дає змогу розкрити механізм ринкової рівноваги, зокре­ма взаємодію попиту і пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи прагнуть визначити головні умови і механізм досягнення ринкової рівноваги. Оскіль­ки практика постійно вносить щось нове у розвиток економічної системи, ускладнює механізм їі функціону­вання, з'являються нові моделі, теорії досягнення рин­кової рівноваги.