Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Ринкова рівновага і механізм її досягнення

З'ясування сутності товарно-грошових відносин, у тому числі ринку, його структури та інфраструктури дає змогу розкрити механізм ринкової рівноваги, зокре­ма взаємодію попиту і пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи прагнуть визначити головні умови і механізм досягнення ринкової рівноваги. Оскіль­ки практика постійно вносить щось нове у розвиток економічної системи, ускладнює механізм їі функціону­вання, з'являються нові моделі, теорії досягнення рин­кової рівноваги.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2.2. Ринкова рівновага і механізм її досягнення