Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.0 Напрями маркетингових досліджень

Напрями маркетингових досліджень

Рис. 2. Основні мотиви проведення маркетингових досліджень
(на прикладі США)

Етапи дослідження ринку:

· визначення завдання та цілей дослідження;

· розробка плану дослідження;

· збір інформації;

· аналіз інформації;

· подання отриманих результатів.

Дослідження:

· первинне, носить активний характер;

· вторинне, носить пасивний характер (загальна інформація для загальних цілей).

Методи збору даних:

· спостереження;

· обговорення;

· опитування;

· експерименти.

Таблиця 7

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОСНОВНИХ ПРИЙОМІВ ОПИТУВАННЯ

Прийом

Переваги

Недоліки

Особисте інтерв’ю

· глибина опитування

· велика вартість

· можливість демонстрації продукту

· накладно перевірити ступінь впливу інтерв’юєра на респондентів

· можливість привертати увагу респондента протягом тривалого часу

· інтерв’ю може бути перерване

· можливість спілкуватися безпосередньо з респондентом

· потрібна велика команда інтерв’юєрів

Опитування по телефону

· низька вартість

· обмежений респондентами, які мають телефон

· велика швидкість дослідження

· не можна показати запитальник та ілюстрації

· придатний як для збору даних, так і для виявлення ставлення до банку, продукту і т. ін.

· важко підтримувати зацікавленість більше ніж 15—20 хвилин

· централізований контроль

· важко ставити складні запитання

Опитування поштою

· доступний для малої групи дослідників

· можлива однобічність відповідей, що зумовлена малою кількістю запитань

· низька вартість

· неможливо уточнити запитання

· легкість організації

· неможливість пояснень

· відсутній вплив з боку інтерв’юєра

· низька якість відповідей на «відкриті» запитання

· можна використовувати ілюстрації

 

Первинні дослідження бувають якісними та кількісними.

Методи якісного дослідження:

· групові обговорення;

· особисті інтерв’ю.

Переваги: поглиблена інформація про об’єкт дослідження.

Недоліки: невелика кількість досліджених.

Методи кількісного дослідження:

· опитування (анкети);

· особисте інтерв’ю «віч-на-віч»;

· особисте інтерв’ю по телефону;

· опитування поштою;

· спостереження (пасивний метод);

· експерименти:

зовнішні — учасники не знають про експеримент;

внутрішні — складність моделювання ринку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+