Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.3.11. КУНЖУТ

Господарське значення. Насіння кунжуту містить 50-65 % слаб-ковисихаючої олії (йодне число 103- 112), 16-22 % білка і 13- 19 % вуглеводів. Кунжутова (сезамова) олія, отримана холодним пресу­ванням, за смаковими якостями належить до кращих харчових олій і прирівнюється до прованської. Її використовують у харчуванні, кондитерській, консервній та інших галузях харчової промисловості, а також у парфумерії, медицині. Олія, отримана гарячим пресуван­ням, використовується як технічна — у миловарній промисловості, як мастило для виготовлення копіювального паперу. При спалю­ванні кунжутової олії утворюється сажа, з якої виготовляють висо­коякісну туш.

Насіння кунжуту є сировиною для виготовлення тахінової халви, кондитерських виробів; піджареним насінням посипають хлібні ви­роби (булки, бублики). Макуха кунжуту, яка містить до 40 % білка, використовується в кондитерській, хлібопекарській промисловості (при виготовленні халви, кондитерського борошна, цукерок), а також для годівлі худоби. У квітках і вегетативній масі кунжуту є арома­тичні речовини, які ціняться в парфумерії при виготовленні духів.

Кунжут здавна вирощують в Африці, Індії. Тепер він широко культивується в Індії, Китаї, Пакистані, Японії та інших державах Азії, в Африці, Мексиці і на півдні Європи. Загальна світова площа його посівів становить близько 6 млн га. В Україні перспективними

для вирощуванням кунжуту є Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька і Дніпропетровська області.

Урожайність кунжуту становить 12 — 15, а при зрошенні 18 — 20 ц/га.

Морфобіологічні та екологічні особливості. Кунжут сезам індій­ський (Sesamum indicum L.) — однорічна трав'яниста рослина, яка належить до родини кунжутових (Pedaliaceae Lunde) і роду Sesamum L. Висота стебла досягає 150 см і залежить від екологічно­го типу і умов вирощування (рис. 62).

Насіння кунжуту дрібне, за формою нагадує насіння льону. Маса 1000 насінин 3 — 5 г. Найбільш поширені форми мають біле насіння.


Вегетаційний період у кунжуту 90 — 120 днів. Сходи у вигляді двох сім'ядольних листків з'являються при температурі 18 — 20 °С


на 6 — 8-й день після сівби. На початку вегетації ріст рослин упо­вільнений. Інтенсивний ріст стебла починається через 30 — 45 днів після сходів і особливо за 12 — 15 днів до цвітіння, яке настає через 50 — 60 днів після сходів, поширюючись знизу до верху рослини. В такій самій послідовності достигають коробочки. Від запліднення до достигання коробочок минає 30 — 35 днів.

Кунжут — теплолюбна рослина. Мінімальна температура проро­стання насіння 12 °С, оптимальна 20 - 22 °С. Заморозки до мінус 0,5 - 1 °С згубні для сходів. Кращою температурою для росту веге­тативної маси є 22 - 24 °С, генеративних органів 25 - 30 °С. Восени заморозки до мінус 3 °С призводять до загибелі рослин.

Кунжут дуже вибагливий до вологи повітря й ґрунту. Особливо в період до цвітіння і під час цвітіння. При вирощуванні на богарних землях в умовах посухи кунжут різко знижує врожай насіння.

Сорти кунжуту, рекомендовані для вирощування в Україні: На­дія, Кубанець 55 і з нерозтріскуючими коробочками — № 187, № 278.

Технологія вирощування. Кунжут висівають після озимих, виро­щених на удобреному пару, або після просапних культур.

Обробіток ґрунту під його посіви нічим не відрізняється від обро­бітку під інші технічні культури. При сівбі кунжуту після удобрених озимих під зяблеву оранку вносять фосфорні й калійні добрива (по 60 — 90 кг/га д. р.), а навесні під культивацію азотні (N60-90).

До сівби приступають у період стійкого потепління, коли серед­ньодобова температура ґрунту на глибині 10 см досягне 15 — 18 °С. Граничним строком сівби на півдні України є кінець першої декади травня. Спосіб сівби широкорядний з міжряддям 60 або 70 см. Нор­ма висіву 6 — 8 кг/га, глибина загортання насіння 2 — 3 см.

Догляд. Після сівби поле коткують кільчастими котками. При утворенні ґрунтової кірки її знищують до появи сходів боронами та ротаційними мотиками. Протягом вегетації проводять 2 — 3 міжрядні розпушування на глибину: перше 5 — 6 см, наступні 6 — 8 і 8 — 10 см. Це різко зменшує фізичне випаровування вологи з ґрунту.

В умовах зрошення посіви кунжуту поливають у критичні періо­ди — після з'явлення повних сходів, на початку бутонізації, в період цвітіння та на початку достигання. Норма поливу 350 — 400 м3/га води.

Збирання сортів, у яких коробочки розтріскуються, проводять роздільним способом. До скошування приступають при побурінні нижніх коробочок (до їх розкривання), коли насіння в них набуде нормального забарвлення. Для збирання використовують кунжуто-збиральну машину, котра зрізає рослини і зв'язує їх у снопи, які вручну складають у суслони. Сорти, в яких коробочки розтріскують­ся, збирають прямим комбайнуванням. Вологість насіння при збері­ганні не повинна перевищувати 9 %.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+