Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.3.10. МАК ОЛІЙНИЙ

Господарське значення. За використанням культурний мак поді­ляють на олійний і опійний. Насіння олійного маку містить 46 — 56 % висихаючої олії з йодним числом 131 — 143 та числом омилення 189 - 198, 20 - 25 % протеїну, 19 % вуглеводів, 5-7 % золи і 6 - 10 % клітковини. Макова олія, добута методом холодного пресування, тривалий час не гіркне, тому високо ціниться в харчовій, кондитер­ській та консервній промисловості. Олію, одержану методом екстра­гування, використовують для виготовлення оліфи, високоякісних фарб (для живопису) та вищих сортів туалетного мила.

У кондитерській та хлібопекарській промисловості також вико­ристовують насіння маку. Алкалоїдів дозріле насіння не містить. В сухих коробочках міститься до 25 різних алкалоїдів. Головними з них є морфін, кодеїн, папаверин і наркотин, які використовують у медицині.

Макуха маку містить до 32 % білка і є цінним концентрованим кормом для худоби, але згодовують її в невеликих кількостях, щоб не викликати сонливості у тварин.

Культурний мак був відомий європейцям, зокрема у Греції, ще за 5 віків до н. е., звідки через країни Малої Азії потрапив до Індії, Ки­таю. У нашій країні перші відомості про культуру маку належать до періоду Київської Русі ХІ ст.

В Україні мак олійний на невеликих площах вирощують тепер у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Хмель­ницькій та інших областях. Середні врожаї насіння маку в Україні становлять 8—10 ц/га, на сортодільницях 20 — 25 ц/га.

Опійний мак поширений в азіатських країнах і використовується як сировина для виготовлення ліків.

Морфобіологічні та екологічні особливості. Мак олійний (Papaver somniferum L.) належить до родини макових (Рapaveraceae). Це од­норічна трав'яниста рослина з прямостоячим стеблом заввишки 80 — 150 см та великими листками і двостатевими квітками.

Насіння маку дуже дрібне (маса 1000 насінин 0,3 - 0,5 г). У коро­бочці його близько 4000 шт. (рис. 61).

Вегетаційний період маку олійного 85 — 135 днів. Це рослина дов­гого світлового дня. Сходи з'являються через 12 — 15 днів після сів­би, цвітіння настає на 50 — 65-й день. Від запліднення до достиган­ня коробочки минає 30 — 45 днів.

Мак олійний — холодостійка рослина. Насіння починає пророс­тати при температурі 2 — 3 °С, сходи витримують заморозки мінус 3 — 4 °С. Сприятлива температура для росту вегетативної маси 15 °С, у період цвітіння — достигання насіння 20 — 25 °С.

До ґрунтової вологи мак вибагливий. Насіння при набуханні й про­ростанні поглинає води у кількості 100— 110 % своєї сухої маси. Най­більшу потребу у воді виявляє у період цвітіння. Після цвітіння спри­ятлива для формування урожаю маку помірно суха й тепла погода.

Мак вибагливий до ґрунтів. Кращими для нього є легкі супіщані, суглинисті каштанові ґрунти й чорноземи, непридатними — солон­ці, піщані, важкі глинисті й заболочені ґрунти.

Запилюється мак здебільшого перехресно комахами, але спосте­рігаються і випадки самозапилення, коли пилок на приймочках ма­точки проростає до розкривання пелюсток.

В Україні районовані сорти маку олійного Беркут і Герлах.

Технологія вирощування. У сівозміні мак розміщують після удо­брених озимих колосових культур, а також після просапних. Він ви-соковимогливий до поживних речовин. При середніх врожаях на­сіння на одиницю врожаю мак виносить з ґрунту поживних речовин у кілька разів більше, ніж, наприклад, жито. Під основний обробі­ток ґрунту рекомендується вносити 20 — 25 т/га гною та фосфорно-калійне добриво з розрахунку 45 — 60 кг/га д. р. кожного елемента. Під передпосівну культивацію вносять 60 кг/га д. р. азоту, а під час сівби — суперфосфат у рядки (Р2О5 15 - 20 кг/га). Цей захід сприяє зміцненню сходів і доброму початковому росту кореневої системи маку, поліпшує стійкість рослин проти хвороб.

Основний обробіток ґрунту полягає у лущенні стерні на 6 - 8 см і оранці на 22 — 25 см, а при наявності багаторічних бур'янів на 25 — 30 см. Навесні при посірінні гребенів проводять боронування зябу, перед­посівну культивацію на глибину 4 — 5 см з боронуванням, шлейфу­ванням і коткуванням, домагаючись доброго вирівнювання ґрунту.

Сіють мак рано навесні одночасно із сівбою ранніх зернових культур. Навіть незначне запізнення із сівбою (на 2 — 3 дні) призво­дить до зрідження сходів і зниження врожаю. Пересівання маку, як правило, не вдаються. Кращий спосіб сівби широкорядний з міжряд­дями 45 — 60 см. Глибина загортання насіння 1 — 2 см, норма висіву кондиційного насіння 3 — 4 кг/га. Після сівби посіви коткують важ­кими котками.

Догляд. Якщо до появи сходів утворюється ґрунтова кірка, її руй­нують ротаційними мотиками. При з'явленні проростків бур'янів сходи маку боронують легкими зубовими боронами. Коли на рослинах з'являться 2 — 3 листки, посіви проріджують, залишаючи на метрі дов­жини рядка по 7 - 10 рослин. На загущених посівах замість прориван­ня проводять букетування, залишаючи букети через 20 — 25 см. Протя­гом вегетації посіви 2 — 3 рази обробляють культиваторами.

Збирають мак при побурінні коробочок (достигле насіння при струшуванні коробочок пересипається, створюючи характерний шум). Скошують мак жатками і снопи ставлять у бабки або суслони для просушування. При збиранні й обмолоті потрібно дбати, щоб насін­ня маку не засмітити землею, яку дуже важко потім відокремити. Засмічене землею насіння не може бути використане в кондитер­ській промисловості, і тому цінність його при заготівлях знижується.

Після обмолоту насіння просушують, щоб вологість його була не вище 10 %, і зберігають на дерев'яних підлогах шаром 15 — 20 см.

Коробочки олійного маку містять опій, тому їх використовують для одержання наркотичних речовин.

Опійний мак вирощують під суворим контролем для одержання опію, який використовують лише як сировину для виготовлення ліків.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+