Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.3.3.10. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ

Злакові трави рідко вирощують на польових землях в одновидо-вих посівах. Частіше їх використовують як компоненти сумішей з люцерною, конюшиною, еспарцетом, лядвенцем рогатим, буркуном дворічним. Тому підготовка ґрунту для них аналогічна підготовці для бобових культур.

Важливою особливістю злакових трав є їх добра реакція на азот-вмісні добрива. У травостоях тривалого використання (4 — 7 років) в кормових сівозмінах, на вивідних полях польових сівозмін, у ґрунто­захисних сівозмінах і на схилах азотні підживлення навесні (N30-45) і після укосів (N30) обов'язково поєднують з одноразовим внесенням фосфорних і калійних добрив. Їх вносять навесні повною заплано­ваною нормою (Р60К60, Р90К60) і восени (Р45К45) для кращої перезимів­лі. Калійні добрива особливо потрібні на супіщаних ґрунтах, де ка­лію в ґрунті мало. Калій запобігає нагромадженню в ґрунті нітратів, яке спостерігається при внесенні лише азотних або азотно-фосфор­них туків.

У міру кущення злаків і зменшення в травосумішах бобових трав дози азоту підвищують — на незрошуваних площах 90 — 120 кг/га д. р., на зрошуваних 150 — 200 кг/га в Лісостепу і на Поліссі, в Степу 70 - 90 кг/га. Це дає змогу різко підвищити врожайність переважно злакових травостоїв (з 200 - 300 до 350 - 450 ц/га).

Норми висіву злакових трав в одновидових посівах для укісного використання 8—10 млн схожих насінин на гектар. У сумішах на чорноземних ґрунтах досить висівати половину цієї норми, на супі­щаних ґрунтах, де злакові кущаться гірше, — 60 %. Строки сівби весняні й літні. Можна також висівати злакові трави на другому році використання бобових — люцерни й еспарцету, а також ремон­тувати зріджені на другий рік посіви конюшини. Для цього викори­стовують тіньовитривалі трави, які швидко ростуть (грястицю збір­ну — для насівання люцерни й еспарцету, райграс багатоукісний — для насівання конюшини лучної).

Весняне й післяукісне боронування злакової дернини зубовими боронами не завжди доцільне. Краще для цього застосовувати гол­часті, а на дернині стоколосу навесні можна використовувати дис­кові борони.