Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.4. БАГАТОРІЧНІ МАЛОПОШИРЕНІ КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Серед кормових культур є значна кількість таких, що не набули поширення. Причиною цього є недостатня вивченість їх дії на про­дуктивність, здоров'я тварин, відтворення поголів'я. Знання хіміч­ного складу і продуктивності культур недостатньо для їх об'єктивної оцінки. Друга причина полягає у відсутності насіння. Має значення  також певний консерватизм в інтродукції нових культур. Відіграє роль і недостатня опрацьованість технології вирощування.

Серед малопоширених багаторічних культур — борщівник Сос-новського, спориш Вейріха, сільфія пронизанолиста, рапонтик (ма­ралячий корінь), живокіст шорсткий. Все це високобілкові культури. Їх використовують переважно для заготівлі силосу. Іноді ці культури називають новими. Насправді вони не нові, оскільки їх вивчали у ВІР ще в повоєнний період. У 1947 р. їх детально описав П. Ф. Мед­ведєв. Широко відомі дослідження кафедри рослинництва Москов­ської сільськогосподарської академії, Інституту землеробства УААН та інших дослідних установ і вузів з вивчення нетрадиційних кор­мових культур.

Борщівник Сосновського належить до родини зонтичних. Пожи­вність силосу з нього висока — 100 кг відповідає 14— 15 корм. од. і містить 90—110 г перетравного протеїну. Силос добре поїдається тваринами. Урожайність борщівника 500 — 700 ц/га. Висота рослин 2 — 2,5 м. Листки міцні, 80 — 100 см завдовжки і до 70 см завширшки. Може вегетувати 6-8 років. Рослина еутотрофна — потребує родю­чих ґрунтів або внесення органічних і мінеральних добрив. Висіва­ють під зиму у вересні—жовтні по 6 — 8 кг/га широкорядним спосо­бом. При весняній сівбі насіння слід обов'язково стратифікувати. Сік борщівника містить фурокумарини, що спричинюють опіки. То­му під час збирання його на силос треба додержувати правил техні­ки безпеки.

Спориш Вейріха — багаторічна рослина. Її можна вирощувати на одному місці до 10 років. Силос з нього добре поїдають тварини; 100 кг силосу відповідає 15 — 16 корм. од. і містить до 150 г протеїну. Висівають пізно восени широкорядним способом. Норма висіву на­сіння 4 — 6 кг/га.

Рапонтик (маралячий корінь) — багаторічник, росте на одному місці 7—10 років. Урожайність зеленої маси 350 — 400 ц/га. Висівають восени широкорядним способом при нормі висіву насіння 7—10 кг/га. Силос дуже добре поїдають тварини. При цьому поліпшується від­творення стада, знижується відсоток яловості корів.

Живокіст шорсткий належить до родини шорстколистих. Роз­множується насінням і вегетативно. Його можна використовувати для приготування силосу, зеленого корму, трав'яного борошна. Рос­те на одному місці понад 10 років. Врожайність зеленої маси на 2 — 3-й і в наступні роки 500 — 700 ц/га і більше. Добре поїдають її усі види тварин. Містить багато білків, вітамінів, солей, мінеральних речовин і мало клітковини. Поживність — на рівні поживності бор­щівника, а вміст протеїну значно вищий (такий, як у люцерни) — 180 — 200 г на 1 корм. од. Врожаї підвищуються при внесенні орга­нічних (40 — 60 т/га) і мінеральних добрив.

Сильфія пронизанолиста належить до складноцвітих (айстро­вих). Її використовують з другого року життя. Висота стеблостою до З м, листя велике (до 35 см), розсічене. За достатнього зволоження дає 600 - 800 ц/га зеленої високопродуктивної маси за 2 - 3 укоси. Силосувати краще в сумішах з іншими культурами. Сіють її, як і інші культури, восени широкорядним способом. На одному місці за умови підживлення повною мінеральною сумішшю (N60-90Р60К60) і розпушування міжрядь росте понад 10 років.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+