Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.1. Об’єкти й загальна методика обліку витрат

4.1. Об’єкти й загальна методика обліку витрат

Бухгалтерський облік витрат будівельної організації здійснюють з метою забезпечення формування повної, правдивої й неупередженої інформації щодо відображення фактичних витрат під час виконання будівельно-монтажних робіт, а також у разі вироблення продукції допоміжними виробництвами будівельної організації, обчислення фактичної собівартості як за окремими об’єктами обліку витрат, так і витратами будівельної організації загалом, а також для здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Бухгалтерський облік витрат на виконання будівельно-мон­тажних робіт залежно від видів об’єктів обліку можна організувати за замовленнями або за методом накопичення витрат за певний період часу із застосуванням елементів нормативного методу обліку і контролю за економним і раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Собівартість будівельно-монтажних робіт — це витрати будівельної організації, пов’язані із виконанням будівельно-монтаж­них робіт із використанням у процесі будівельного виробництва машин, механізмів, устаткування, матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів.

Собівартість будівельно-монтажних робіт будівельної організації, що має статус юридичної особи, складається з витрат, пов’язаних із виконанням на власний ризик своїми силами будівельно-монтажних робіт відокремленими структурними підрозділами, що входять до її складу.

Собівартість будівельно-монтажних робіт відокремленого струк­турного підрозділу будівельної організації складається з витрат цього підрозділу, пов’язаних із виконанням цих робіт на власний ризик своїми силами.

Об’єктом витрат у будівництві можуть бути: окремі види буді­вельно-монтажних робіт; об’єкт будівництва; будівельний контракт.

Відповідно до об’єктів витрат розрізняють:

собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт — це витрати будівельної організації, пов’язані із виконанням на власний ризик і своїми силами окремих видів будівельно-мон­тажних робіт на одному або кількох об’єктах будівництва, за одним або кількома будівельними контрактами;

собівартість об’єкта будівництва — це витрати будівельної організації, пов’язані із виконанням на власний ризик і своїми силами будівельно-монтажних робіт на конкретному об’єкті за весь період його будівництва;

собівартість будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом — це витрати будівельної організації, пов’язані із виконанням будівельно-монтажних робіт, передбачених контрактом на будівництво, від дати укладання контракту до остаточного завершення робіт за контрактом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+