Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.8. Облік незавершеного будівництва

4.8. Облік незавершеного будівництва

До незавершеного будівельного виробництва належать незавершені й не прийняті замовником об’єкти (будівельно-монтажні роботи), що є об’єктами обліку, зокрема за незавершеним будівель­ним контрактом. У складі незавершеного виробництва підрядник відображає витрати, пов’язані із виконанням робіт, які ще не
визнано доходом.

До незавершеного виробництва у підрядника належить вартість незавершених робіт за об’єктами й етапами, розрахунки за якими здійснюють по завершенні об’єкта (етапу) загалом без проміжних платежів.

Незавершене будівельне виробництво складається з витрат на виконання будівельно-монтажних робіт, які виконуються власними силами будівельної організації, а також із вартості робіт субпідрядних організацій, прийнятих і сплачених генеральним підрядником.

Обсяг незавершеного виробництва щомісячно актують за кож­ним незавершеним етапом (конструктивним елементом, видом робіт або контрактом). Вартість його обчислюють за даними фактичного обмірювання й кошторисними одиничними розцінками, враховуючи планові накопичення.

Облік обсягу незавершеного виробництва здійснюють безпосередньо на місці будівельного виробництва за допомогою вимірювання в натурі й фіксування одержаних даних у накопичуваль­них регістрах. До таких регістрів належать: Журнал обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6), Акт (типова форма № КБ-7).

Фактичну собівартість будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами будівельної організації на об’єктах, що належать до незавершеного будівельного виробництва, обліковують на рахунку 23 «Виробництво».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+