Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5. Облік доходів і результатів діяльності будівельного виробництва

5. Облік доходів і результатів діяльності будівельного виробництва

Передання готових об’єктів будівництва забудовникові оформ­ляють залежно від встановленої між сторонами форми розрахун­ків: Актом приймання виконаних робіт по завершеному будівницт­вом об’єкту (ф. № КБ-2) або Довідкою про вартість виконаних робіт і витрат за технологічними етапами й комплексними роботами (типова форма № 3). Ці регістри складають згідно із Журналом обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6).

Розрахунки здійснюють на підставі підписаної замовником довідки про вартість виконаних підрядних робіт і витрат за формою № КБ-3. Довідку за формою № КБ-3 щомісяця складають фахівці будівельного підприємства для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та витрат і проведення розрахун­ків за виконані підрядні роботи на будівництві.

Актами здачі робіт за формою № 2 оформляють розрахунки за виконані будівельні роботи за окремими конструктивними елементами.

Роботи, виконані за договором субпідряду, приймає генпідрядник у присутності представника замовника на підставі складеної субпідрядником довідки за формою № КБ-3. Наявність довідки є обов’яз­ковою умовою для здійснення розрахунків за виконані роботи.

Собівартість реалізованих будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами, списують наприкінці місяця на рахунок 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» рахунка 90 «Собівартість реалізації»:

Дебет рахунка 903             Кредит рахунка 230

Для обліку доходів від будівельного контракту використовують субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Нарахування доходу відображають:

Дебет рахунка 36               Кредит рахунка 703

Нарахування податкового зобов’язання за ПДВ:

Дебет рахунка 703             Кредит рахунка 641

Кореспонденцію рахунків синтетичного обліку реалізації продукції будівництва і формування фінансового результату наведено у додатку 2.3.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+