Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6. Облік розрахунків із замовником (забудовником) і субпідрядниками

6. Облік розрахунків із замовником (забудовником) і субпідрядниками

Розрахунки за виконані роботи, порядок здійснення яких визначає договір (контракт), можуть бути проведені повністю за виконані роботи за контрактом (угодою) або частково, шляхом проміжних платежів (за етапи, комплекси, окремі види робіт і послуг, конструктивні елементи).

Крім того, замовник може переказати підрядникові передбачені угодою аванси — грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом. Підрядник може пред’являти замовникові для оплати проміжні рахунки за виконані роботи за будівельним контрактом.

Передання готових об’єктів будівництва замовникові оформ­ляють залежно від встановленої між сторонами форми розра-
хунків: актом приймання виконаних робіт по завершеному будівництвом об’єкту (ф. № КБ-2) або довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за технологічними етапами й комплексними роботами (типова форма № 3).

Оплату робіт здійснюють на підставі підписаних замовником довідок про вартість виконаних підрядних робіт і витрат за формою № КБ-3 (зразок 2.2) або актів приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2в (зразок 2.3), у яких зазначають вартість завершених технологічних етапів і комплексів робіт. У тих випадках, коли об’єкти будуються «під ключ», розрахунки із замовниками здійснюють лише за остаточно завершені й здані замовникові об’єкти в розмірі їх повної вартості.

Роботи, виконані за договором субпідряду, приймає генпідряд­ник у присутності представника замовника на підставі складеної субпідрядником довідки за формою № КБ-3            

Залежно від визнання сум витрат і прибутку від будівельних робіт у розрахунках за виконані роботи застосовують два види заборгованості між підрядником і замовником:

1) валова заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом — сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу від початку виконання будівельного контракту. Відображається підрядником у складі незавершеного виробництва;

2) валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом — сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підрядника і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу від початку виконання будівельного контракту. Відображається підрядником у складі інших поточних зобов’язань.

Розрахунки підрядника із забудовником (субпідрядника із ген­підрядником) здійснюють за переданими для оплати рахунками за виконані роботи. Для накопичення даних про виконані роботи, переданих для оплати рахунків, і залишок незавершеного виробництва, про валову заборгованість забудовників (замовників) або забудовникам (замовникам) до рахунка 23 «Виробництво» відкривають субрахунки 238 «Незавершені будівельні контракти» і 239 «Проміжні рахунки». Сума проміжних рахунків відображається одночасно за дебетом субрахунка 238 і кредитом субрахунка 239. Записи на цих субрахунках здійснюють на суму рахунка до оплати (без непрямих податків) за виконані будівельні роботи (проміжний рахунок оплати) у тому періоді, в якому цей рахунок передано для оплати й відображено в обліку записом: дебет рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» і кредит рахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Після завершення будівельного контракту сальдо на зазначених субрахунках списують зворотною кореспонденцією рахунків:

Дебет рахунка 239             Кредит рахунка 238

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+