Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.7. Облік будівництва у замовника (забудовника)

7. Облік будівництва у замовника (забудовника)

Підприємство-забудовник може здійснювати будівництво влас­ними силами (господарським способом). Облік витрат будівельного виробництва за господарського способу виконання робіт здійснюють на субрахунку 151 «Капітальне будівництво» рахунка 15 «Капітальні інвестиції». Використання цього рахунка замість рахунка 23 (як у підрядника) пояснюється необхідністю виявлення загального обсягу капітальних вкладень незалежно від способу виконання робіт. На субрахунку 151 також ведуть облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансових платежів для фінансування цього будівництва. Обсяг і вартість незавершеного будівництва у таких об’єктів будівництва визначають позасистемним шляхом і відображають у балансі без бухгалтерського запису після здачі заактованих робіт.

Субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких здійс­нюють на рахунку 10 «Основні засоби» (крім об’єктів будівницт­ва та основного стада).

На субрахунку 205 «Будівельні матеріали» підприємства-за­будовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання і комплектуючих виробів, що належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій. На цьому субрахунку не відображають обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми тощо. Витрати на придбання обладнання, що не потребує монтажу, відображають безпосередньо на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», рахунка 15 «Капітальні інвестиції» мірою надходження їх на склад або до іншого місця зберігання.

Устаткування й будівельні матеріали, передані підрядникові для монтажу й виконання будівельних робіт, списують із субрахунка 205 на субрахунок 152 після підтвердження монтажу і використання їх.

Забудовники по завершенні будівництва і введення в експлуатацію окремих об’єктів мають визначити їхню інвентарну вартість, тобто сукупність витрат на будівництво або придбання об’єктів.

Вартість проектно-кошторисної документації, розробленої проектними організаціями, оплачують замовники із коштів, асигнованих на капітальні вкладення, що обліковуються на рахунку 151 «Капітальне будівництво». По завершенні будівництва об’єк­та витрати на оплату проектно-кошторисної документації разом з іншими витратами переносять на рахунок 10 «Основні засоби».

Встановлене обладнання, що потребує монтажу, беруть на облік також за інвентарною вартістю. Вартість цього обладнання складається з ціни придбання, включно із транспортними витратами на доставку його на об’єкт, витратами на монтажні й будівельні роботи, пов’язані із побудовою фундаментів і встановленням обладнання.

Витрати забудовника розподіляють між завершеними об’єкта­ми та незавершеними капітальними вкладеннями.

Аналогічно тому, як це робить підрядна організація, здійснюють аналітичний і синтетичний облік витрат і доходів, ведуть Журнал обліку виконаних робіт за типовою формою № КБ-6 (зразок 2.1). На підставі даних Журналу складають Акт приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2в (зразок 2.3).

Величина інвентарної вартості основних засобів, які передають в експлуатацію залежить не лише від рівня витрат, а й від способу виконання капітальних робіт. За господарського способу будівництва на баланс основної діяльності приймають об’єкти за фактичною собівартістю їх, а за підрядного способу — за їхньою кошторисною вартістю. В останньому випадку різницю між фактичною й кошторисною вартістю показують у підрядника у складі фінансових результатів діяльності й до інвентарної вартості об’єктів у замовника не додають.

Кошторисну вартість об’єктів капітального будівництва визначають на підставі кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи, цін і тарифів на матеріали, воду, енергію, витрат на оплату праці та інших витрат будівельного виробництва.

Інвентарну вартість забудовник розраховує у момент завершення й прийняття об’єктів спеціальною комісією. По завершенні будівництва об’єкта й здачі його в експлуатацію складають проводку:

Дебет рахунка 10               Кредит рахунка 15

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+