Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5. Облік подальших витрат, пов’язаних з використанням основних засобів

Суттєве значення має організація обліку подальших витрат, пов’язаних з використанням основних засобів. До них відносяться витрати:

- на ремонт та технічне обслуговування;

- на модернізацію та реконструкцію;

- на добудування та дообладнання тощо.

Порядок відображення означених витрат у бухгалтерському обліку залежить від наслідків проведення робіт, а точніше, від їх впливу на майбутні економічні вигоди, які очікується отримати від поліпшеного об’єкта основних засобів. Можливі два варіанти наслідків:

- проведення робіт дозволяє відновити первинно очікувані від об’єкта економічні вигоди. У цьому випадку витрати на проведення ремонту, технічного обслуговування вважаються поточними і не збільшують вартість об’єктів;

- проведення робіт призводить до збільшення раніше очікуваних економічних вигод, що зумовлює необхідність їх капіталізації, тобто вони відносяться на збільшення балансової вартості поліпшених об’єктів основних засобів, якщо:

- збільшується термін їх використання;

- підвищується продуктивність або кількість продукції, яка виготовляється з їх використанням;

- підвищується якість продукції, яка виготовляється з їх використанням;

Прикладом робіт, які зумовлюють підвищення очікуваних економічних вигод є:

- модифікація об’єкта основних засобів з метою збільшення його виробничої потужності та продовження строку корисної експлуатації;

- поновлення частин машин для досягнення значного поліпшення якості продукції;

- упровадження нових виробничих (технологічних) процесів, що дають змогу зменшити оцінені з початку витрати.

Обліковий підхід до витрат, понесених після придбання об’єкта основних засобів залежить також від обставин, які були враховані під час їх визначення та первісної оцінки, а також від того, чи можуть наступні витрати бути відшкодованими. Наприклад, при придбанні будівлі, що потребує ремонту, у майбутні витрати на його проведення до даються до балансової вартості активу в тому розмірі який може бути відшкодованим від використання будинку у майбутньому.

Головні компоненти деяких об’єктів основних засобів можуть вимагати регулярної заміни. Наприклад, піч необхідно облицьовувати після певної кількості годин використання.

На практиці визначити підхід до подальших витрат, пов’язаних з основними засобами, досить складно. Тому в кожному конкретному випадку слід аналізувати ситуацію і оцінювати суттєвість витрат. Наприклад, заміна окремих важливих компонентів об’єкта (двигуна машини, даху будинку тощо) протягом строку його корисного використання може бути відображена як заміна об’єкта, за умови, що термін корисної експлуатації компонента відрізняється від терміну використання самого об’єкта. При цьому у обліку слід відобразити списання старого об’єкта і придбання нового. Згідно з МСФО та Тлумаченням ПКТ – 23 „Основні засоби: витрати на значні огляди або капітальний ремонт” витрати на поліпшення об’єктів основних засобів можуть бути капіталізовані шляхом:

- збільшення первісної вартості;

- зменшення накопиченої амортизації.

В обох випадках відбувається збільшення залишкової вартості основних засобів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+