Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.7.2. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України

2.7.2. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України будує свою діяльність на принципах:

законності;

гласності;

захисту прав суб’єктів господарювання на засадах рівності їх перед законом та пріоритету прав споживачів.

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та десяти державних уповноважених.

З числа державних уповноважених призначається перший заступник та три заступники Голови Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України з утворюваними ним територіальними відділеннями становить систему органів Антимонопольного комітету України, яку очолює Голова Комітету.

Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення є юридичними особами, мають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+