Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.7.6. Права та обов’язки Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України

2.7.6. Права та обов’язки Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України для реалізації завдань, покладених на Комітет, має право:

безперешкодно входити на підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки, якщо інше не передбачено законом;

вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб та громадян;

вимагати для перевірки дотримання антимонопольного законодавства необхідні документи та іншу інформацію;

залучати за погодженням з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами та об’єднаннями їх фахівців, депутатів місцевих рад для проведення перевірок та ревізій;

складати протоколи про адміністративні правопорушення;

відповідно до розподілу обов’язків розглядати справи про порушення антимонопольного законодавства, заяви та справи про економічну концентрацію та приймати рішення за результатами розгляду;

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення антимонопольного законодавства;

представляти Комітет і його територіальні відділення без спеціальної довіреності в суді чи арбітражному суді;

уповноважувати працівників апарату Комітету та працівників територіальних відділень здійснювати окремі повноваження.

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України зобов’язаний:

виконувати вимоги законодавства України, бути об’єктив­ним та неупередженим у реалізації своїх повноважень;

надсилати органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю і суб’єктам господарювання подання щодо порушень посадовими особами антимонопольного законодавства України.

Без згоди Антимонопольного комітету України Державний уповноважений не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-гос­подарського управління та контролю.

Робота за сумісництвом Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (крім наукової, викладацької та творчої діяльності), а також здійснення ним підприємницької
діяльності забороняється.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+