Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.7.7. Територіальне відділення Антимонопольного комітету України

2.7.7. Територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі — відділення) є органом у системі органів Антимонопольного комітету України (далі — Комітет), утвореним для реалізації завдань, покладених на Комітет Законом України «Про Антимонопольний комітет України», іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції.

Відділення утворюються Комітетом в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, інших адміністративно-територіальних одиницях (далі — регіони), йому підпорядковане і підзвітне. Спрямування, координація і контроль діяльності відповідних відділень Комітету здійснюється Головою Комітету, його заступниками, державними уповноваженими Комітету згідно з розподілом їхніх функціональних обов’язків.

Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Комітету від 8 лютого 2002 р. № 23-р., рішеннями Комітету, нака­зами Голови Комітету.

Відділення є юридичною особою, має самостійний баланс, реєст­раційні рахунки в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+