Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.7.8. Основні завдання та функції територіального відділення

2.7.8. Основні завдання та функції територіального відділення

Основними завданнями відділення є такі:

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;

запобігання порушенням законодавства про захист економіч­ної конкуренції, виявлення і припинення їх;

контроль за узгодженими діями;

сприяння розвиткові добросовісної конкуренції.

Свої завдання відділення здійснює у відповідному регіоні, а у випадках, передбачених законодавством, та за дорученням Голови Комітету — за межами регіону.

Відділення згідно з покладеними на нього завданнями виконує такі функції:

контролює дотримання законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами господарювання, об’єднаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю;

розглядає заяви і справи про порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції, про надання дозволу на узгоджені дії в межах підвідомчості й за результатами розгляду їх приймає відповідні рішення, у тому числі про накладання штрафів та припинення порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції;

звертається до суду чи господарського суду з позовами (зая­вами) у зв’язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, надсилає правоохоронним органам матеріали, що містять ознаки злочину;

взаємодіє з органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю в питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, виявлення та припинення їх;

дає рекомендації та вносить пропозиції органам влади, установам, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання та об’єднанням щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

дає рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням стосовно при­пинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих по­рушень і умов, що їм сприяють, а якщо порушення припинене, — щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;

погоджує рішення органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення, зміни правил їхньої поведінки на ринку, чи такі, що можуть призвести до недопущення, обмеження, спотворення конкуренції або до створення монопольних утворень;

узагальнює практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Комітету;

організовує виконання науково-дослідних робіт з питань проведення конкурентної політики, розвитку товарних ринків за завданнями Комітету;

бере участь в організації підготовки та навчання фахівців з питань, що належать до компетенції відділення;

вживає заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

взаємодіє із засобами масової інформації та громадськими організаціями в роботі із запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, систематично інформує населення про свою діяльність;

сприяє іншим відділенням Комітету в реалізації їхніх повноважень;

здійснює інші дії з метою контролю за дотриманням законодав­ства про захист економічної конкуренції в межах його повноважень.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+