Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.7.9. Повноваження територіального відділення

2.7.9. Повноваження територіального відділення

Відділення в межах визначеної компетенції має повно­важення:

визначати самостійно, а за потреби — разом з іншими територіальними відділеннями межі товарного ринку, а також становище, у тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господарювання на ньому;

приймати відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції обов’язкові для виконання суб’єктами господарювання, об’єднаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управ­ління та контролю розпорядження та рішення, накладати штрафи, застосовувати інші санкції;

вносити до органів влади обов’язкові для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

давати висновки на проекти рішень та рішення органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю суб’єктів господарювання, зокрема щодо планів приватизації та документів на корпоратизацію підприємств, які займають монопольне становище на товарних ринках;

одержувати безкоштовно надані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови відділення чи уповноважених ним осіб необхідні для здійснення покладених на відділення завдань документи, статистичну та іншу інформацію незалежно від місцезнаходження цієї інформації або суб’єкта, у якого вона запитується, у тому числі й ту, яка дає можливість встановлювати наявність чи відсутність порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

здійснювати за дорученням Комітету інші дії, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Відділення не має права втручатися в господарську діяльність суб’єктів господарювання за винятком випадків, передбачених означеним вище Положенням та іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+