Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.8. Аграрні відносини і особливості їх розвитку в сучасних умовах

Сільське господарство — одна з пріоритетних галу­зей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання мають свої особливос­ті, де діють нові економічні закони, а дія притаманних всьому суспільному способу виробництва законів набуває специфічних форм. Ці особливості значною мірою зале­жать від природних факторів.