Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.8.3.3. Основні завдання та функції представництва Фонду державного майна України у районі, місті

2.8.3.3. Основні завдання та функції представництва Фонду державного майна України у районі, місті

Основними завданнями представництва є такі:

організація та проведення приватизації майна, яке перебуває в державній власності;

продаж об’єктів приватизації;

забезпечення роботи єдиної комп’ютерної мережі органів приватизації;

здійснення повноважень орендодавця державного майна;

здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизується, відповідно до прийнятих ним рішень.

Представництво відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

розробляє пропозиції щодо приватизації майна, яке перебуває в державній власності, вносить їх до відділення, районної чи міської Ради народних депутатів для формування державної та місцевої програм приватизації, забезпечує виконання прийнятих програм;

змінює в процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;

формує та подає на затвердження місцевої Ради народних депутатів перелік об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності та підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом чи через викуп працівниками підприємств, які приватизуються, іншими способами згідно з чинним законодавством;

розглядає заяви про включення підприємств до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, і в разі відсутності підстав для відмови включає підприємства до відповідного переліку з наступними письмовими повідомленнями заявників та адміністрації підприємств;

публікує в інформаційному бюлетені, інших виданнях, газеті «Відомості приватизації» та місцевій пресі переліки об’єктів, що підлягають приватизації через продаж на аукціоні, за конкурсом, викуп працівниками підприємств, що приватизуються;

здійснює продаж об’єктів приватизації;

утворює конкурсні комісії з продажу державного майна;

розглядає заяви про приватизацію майна державного підприємства і приймає відповідні рішення;

утворює комісії з приватизації і комісії з інвентаризації та оцінювання майна, що перебуває у державній власності, затверджує акти інвентаризації та оцінювання вартості майна;

готує за участю місцевих органів Держкомзему рішення про приватизацію об’єктів незавершеного будівництва, приватизацію (оренду) земельних ділянок, відведених в установленому порядку для будівництва цих об’єктів, і подає його на розгляд відділення;

забезпечує надходження коштів, одержуваних від приватизації державного майна, до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації району, міста і веде облік надходження коштів по об’єктах, району, місту, джерелах; контролює стан оплати вартості конкретних об’єктів приватизації та рівень використання громадянами приватизаційних паперів;

провадить консультаційну роботу з питань приватизації;

забезпечує систематичне інформування населення, відділення, органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування про хід приватизації державного майна;

розглядає заяви, пропозиції та скарги громадян і вживає відповідних заходів;

складає щоквартально звіти про хід приватизації державного майна та надходження коштів до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації району, міста і подає їх відділенню, районній (міській) Раді народних депутатів у певні терміни за встановленою формою;

вживає заходів для впровадження й організації роботи єдиної комп’ютерної мережі органів приватизації;

видає інформаційні бюлетені, газети, інші друковані видання;

виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств і організацій, їхніх структурних підрозділів, що перебувають у державній власності, окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств, організацій;

здійснює контроль за виконанням зобов’язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об’єктів приватизації, дотриманням умов договорів оренди;

здійснює інші функції згідно з чинним законодавством.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+