Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

26. 8. Видержка вина

Під час видержки вино зріє (поспіває): формується букет, поліп­шується смак, самоосвітлюються виноматеріали. Довго зберігати виноматеріали на осаді не можна, оскільки можуть виникнути сто­ронній присмак, затхлість та інші вади. Тому під час видержки тре­ба через кожні 2 — 3 місяці проводити закрите переливання винома-теріалів.

На всіх стадіях приготування і видержки виноматеріали і вино слід зберігати в повних закритих місткостях при температурі не вище 15 °С, щоб запобігти окисленню їх киснем повітря. Повітряний простір може утворюватись не тільки при усиханні вина, а і внаслі­док зниження температури. В цьому випадку посудини треба пері­одично доливати однорідним виноматеріалом.

Оптимальна експозиція видержки без зниження якості для різ­них вин неоднакова. Білі столові (сухі) вина бажано видержувати не менше 2 — 3 років, натуральні й червоні столові — від 3 до 5.

Виноматеріали краще зберігаються і визрівають у бочках з пове­рнутим на бік шпунтовим отвором, при цьому їх можна не доливати або доливати рідше.

Невелику кількість високоякісних натуральних і десертних вин бажано розливати у пляшки і додатково видержувати близько трьох років, щоб загальний строк видержки становив не менше 6 років. Такі вина вважаються колекційними. Зберігати їх треба в горизон­тальному положенні, бо коли пляшки стоять вертикально, крізь ко­рок може проникати кисень, внаслідок чого вино окислюється і втрачає якість.

Скляні пляшки для розливу вина можуть бути різних форм і ко­льорів. У світовій практиці виноробства встановились певні тради­ції з використання тієї чи іншої склотари.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+