Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. 5. Облік доходу від продажу товарів, робіт, послуг

3.5. Облік доходу від продажу товарів, робіт, послуг

До доходів від продажу товарів (робіт, послуг) будівельних підприємств відносяться вартість виконаних для замовників будівельно-монтажних робіт за мінусом непрямих податків або сума отриманої попередньої оплати без ПДВ, в залежності від того, яка подія була першою. У випадку виконання будівельно-монтажних робіт для бюджетних підприємств валовий дохід підрядних організацій виникає після погашення такими підприємствами заборгованості за виконані роботи („касовий метод").

Первинними документами, на основі яких визначається дохід від продажу виконаних робіт в будівельних організаціях є:

довідка про вартість виконаних підрядних робіт (ф. № КБ-3);

акт про вартість виконаних підрядних робіт (ф. №КБ-2в);

виписка з рахунка в банку, в якій зазначена сума отриманої попередньої
оплати за БМР.

Вище названі первинні документи узагальнюються в регістрах аналітичного і синтетичного обліку (відомість 5-Б, 16-Б, відомість до журналу №3, журнал-ордер №11, або відповідна машинограма).

На підприємствах інших галузей економіки України такими первинними документами і регістрами є акти виконаних робіт, рахунки, товарно-транспортні накладні та інші.

До доходів пов'язаних з продажем товарів (робіт, послуг) будівельних підприємств крім доходів від продажу будівельно-монтажних робіт, відносяться також вартість реалізованих покупцям виробничих запасів, наданих послуг будівельної техніки, автотранспорту, продукції допоміжних, підсобних виробництв за мінусом непрямих податків.

Первинними документами, на основі яких визначається валовий дохід від вище названого продажу є акти виконаних робіт, накладні, рахунки тощо.

Аналітичний і синтетичний облік такого доходу ведеться в тих же регістрах, що і облік валового доходу отриманого від основної діяльності будівельних підприємств.

Валові доходи від продажу товарів (робіт, послуг) визначаються на основі наступних бухгалтерських проведень:

- перша подія — виконані роботи:

Дт 36 Кт 70 - на вартість виконаних БМР разом з ПДВ

мінус Дт 70 Кт 641 - на суму ПДВ в частині вартості виконаних БМР;

Дт 36 Кт 71 - на вартість реалізованих запасів, послуг на сторону, продукції допоміжних виробництв разом з ПДВ мінус Дт 71 Кт 641 - на суму ПДВ в частині реалізованих запасів, послуг на сторону, продукції допоміжних виробництв;

- перша подія - попередня оплата:

Дт 31 Кт 681 - на суму попередньої оплати разом з ПДВ мінус Дт 643 Кт 641 - на суму ПДВ в частині попередньої оплати.

На практиці з метою спрощення визначення суми валового доходу, пов'язаний з реалізацією товарів, робіт, послуг, такий дохід визначається наступним чином: кредитовий оборот по рахунку 70 - ПДВ в частині цього обороту + кредитовий оборот по рахунку 71 в частині реалізованих запасів -ПДВ + коригування субрахунка 681 „Розрахунки за авансами одержаними" на кінець і початок кварталу за мінусом ПДВ, якщо таке коригування є додатнім. У випадку від'ємного значення коригування, воно зменшує валовий дохід від реалізації.

Якщо підприємство здійснює продаж товарів (робіт, послуг), який не є об'єктом оподаткування ПДВ, то валовий дохід відображається в податковій звітності разом з цим податком. Вище названі валові доходи пов'язані з продажем товарів (робіт. послуг) узагальнюються в окремому рядку 01.1 Декларації з податку на прибуток підприємства. Порядок заповнення цього рядка регламентується ст.4.1.1 Закону про прибуток.

Приклад. Протягом кварталу БМУ „Промбуд" здійснило виконання будівельно-монтажні роботи загальною вартістю 120 тис. грн. Із них 60 тис. грн. - це вартість робіт з будівництва складського приміщення. За цей же період була здійснена реалізація матеріалів вартістю 9 тис. грн. Залишок на початок кварталу складав 6 тис. грн. з ПДВ. За звітний період погашення цієї попередньої оплати виконаними роботами не було, а мало місце отримання додаткової суми попередньої оплати - 6 тис. грн.. включаючи ПДВ. Скласти бухгалтерські проведення і знайти валовий дохід. Розв 'язок Дт 36 Кт 70 - 120 тис. грн.

Дт 70 Кт 641 - 20 тис. грн.

Дт 36 Кт 71 - 9 тис. грн.

Дт 71 Кт 641 - 1,5 тис. грн..

Дт 31 Кт 681 - 6 тис. грн..

Дт 643 Кт 641 - 1 тис. грн.. Валовий дохід = 120-20+9-1,5+( (6+6)-2-(6-1) )=112,5 тис. грн.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+