Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. 8. Облік доходів від регулювання сумнівної заборгованості, безповоротної та поворотної фінансової допомоги

3.8.Облік доходів від регулювання сумнівної заборгованості, безповоротної та поворотної фінансової допомоги

Облік доходів і витрат від врегулювання сумнівної безнадійної заборгованості регламентується статтею 12 Закону про прибуток. У відповідності з цією статтею підприємство має право збільшувати валові витрати звітного періоду у випадку, якщо замовник не здійснює погашення заборгованості за товари, роботи, послуги протягом встановленого терміну згідно договору і якщо подана відповідна заява до арбітражного суду на такого замовника. Валові витрати можуть збільшувати також, якщо на замовника, який повинен провести розрахунок за виконані роботи, послуги відкрита справа про його банкрутство та стягнення заставного майна. Валові витрати збільшують і у випадку, коли затримка компенсації за роботи, послуги перевищує 90 календарних днів, та підприємство отримує від покупця згоду про визначення раніше надісланої йому претензії у порядку до судового врегулювання спору, або не отримує відповіді на таку претензію протягом строків визначених законодавством; за поданням продавця нотаріус вчинив виконавчий напис про стягнення заборгованості покупця або стягнення заставного майна, крім податкового боргу.

Збільшення валових витрат із вище зазначених причин відображається в окремому додатку К4 декларації, який складається до рядка 23 декларації щодо збільшення валових витрат.

В бухгалтерському обліку такого роду валові витрати на рахунках відображення не знаходять. Підставою для валових витрат є лише позовні заяви до арбітражного суду покупців і документ з виконавчим надписом нотаріуса.

Після задоволення претензії підприємства через рішення арбітражного суду, отримання компенсації від покупців за раніше реалізовані товари, роботи, послуги у підприємства виникають валові доходи, які в бухгалтерському обліку відображаються записами: Дт 30,31,20,22,28 Кт 36 - на суму заборгованості від покупців і Дт 30,31 Кт 71 - на суму отриманих штрафних санкцій від покупців за рішенням суду, або добровільного рішення покупця на основі претензії.

Збільшення валових доходів відображається в додатку К4 і переноситься із цього додатку в декларацію в рядок 02.3. Пеня отримана в зв'язку з врегулюванням заборгованості відображається окремою позицією в додатку К4 і переноситься в декларацію. Додаток К4 складають щоквартально до декларації і подається у випадку наявності такого врегулювання заборгованості.

У підприємств виникають валові витрати у випадку виникнення заборгованості, по якій пройшли терміни позивної давності (3 роки). Сума цієї заборгованості разом з ПДВ включається до складу валових витрат на основі бухгалтерського запису Дт 94,97 Кт 36,37. Сума простроченої кредиторської заборгованості, тобто заборгованість, по якій пройшли терміни позовної давності є валовим доходом підприємства в повній її сумі включаючи ПДВ (Дт 63,68 Кт 71,74).

Прострочена кредиторська заборгованість відноситься до безповоротної фінансової допомоги в податковому обліку. Така фінансова допомога визначається на основі бухгалтерських записів Дт 30,31 Кт 71.

Щодо поворотної фінансової допомоги, то у випадку її отримання від фізичних осіб, учасників, нерезидентів або підприємств, які оподатковуються за спрощеною системою, вона включається до складу валового доходу в періоді її отримання і до складу валових витрат при поверненні такої заборгованості.

При отриманні поворотної фінансової допомоги від підприємств, які оподатковуються на загальних підставах, тобто сплачують ПДВ і податок на прибуток, сума такої допомоги не вважається валовим доходом підприємства, при її отриманні ; і валовими витратами при її погашенні. Така допомога може відображатися записами: Дт 30,31 Кт 685, Дт 685 Кт 30,31 (повернута допомога).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+