Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Характеристика натурального господарства

3.1 Характеристика натурального господарства

Господарство — форма організації суспільного, колективного, сімейного, індивідуального виробництва з характерним їй типом взаємозв'язків між виробниками продуктів.

Історично першою з загальних економічних форм з'явилося натуральне господарство, що представляє таку форму організації виробництва, при якій продукти виробляються окремими виробниками для власного внутрішньогосподарського споживання.

Характерні риси натурального господарства:

замкнутість виробничих процесів рамками господарства;

нерозвиненість суспільного поділу праці при широкому застосуванні природного поділу праці, заснованого на ознаках статі та віку;

відсутність господарських зв'язків з іншими виробничими одиницями;

тверде   закріплення   робочих   місць   і   обов'язків   за   визначеними працівниками, відсутність мобільності робочої сили;

відсутність можливостей для обміну досвідом і поширення технологічних нововведень;

додатковий продукт, як правило, не набуває товарної форми;

виробничі відносини виступають поза упредметнену форму як відносини між самими людьми, а не як відносини між продуктами їхньої праці.

Основним   протиріччям   натурального   господарства,   джерелом   його розвитку є протиріччя між виробництвом і споживанням. Єдиним мотивом до удосконалювання виробництва є тільки власна незадоволеність у споживанні. Звідси випливають висновки:

1 Оскільки зовнішніх економічних стимулів розвитку натурального господарства не існує, технічний і економічний прогрес у ньому розвивається вкрай повільно.


2 Натуральне     господарство    характеризується    стійкістю     і консерватизмом.

Натурально-господарські  відносини збереглися до наших днів,  правда в розвинутих країнах лише як другорядні, підлеглі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+