Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Основні риси товарного виробництва, його історичні типи. Порівняльний аналіз капіталістичних і соціалістичних підприємств

3.2 Основні риси товарного виробництва, його історичні типи. Порівняльний аналіз капіталістичних і соціалістичних підприємств

Товарне господарство це така форму організації суспільного виробництва, при якій продукти виробляються окремими, відособленими виробниками з метою продажу на ринку.

Товарне виробництво зароджується як природний результат розвитку натурального господарства, росту його ефективності, що дозволяє робити який-небудь продукт понад необхідного рівня для задоволення потреб виробників.

Причини виникнення товарного виробництва:

1. Суспільний поділ праці - це спеціалізація виробників на випуску визначеної продукції чи на здійсненні конкретної виробничої діяльності.
Спеціалізація на виготовленні окремих продуктів робить необхідним їхній обмін між виробниками.

2. Економічна відособленість виробників, що укладається в присвоєнні засобів виробництва і результатів праці, реалізації їх власних економічних інтересів.   З   матеріально-речовинної   сторони   економічна   відособленість
виробників виявляється в тому, що кожний хазяює в межах свого виробничого осередку, у якій засобу виробництва і  працівники  відділені від інших виробничих одиниць. Виробництво відновляється за рахунок коштів, отриманих від реалізації продукції.

Зв'язок виробників здійснюється через обмін продуктами своєї праці, що стають товарами, причому обмін здійснюється на еквівалентних початках. Таким чином, економічна відособленість виробників додає обміну товарну форму.

Основні типи товарного господарства (табл. 1, 2):

1. Просте чи дрібнотоварне, засноване на приватної власності й особистій праці товаровиробника. У минулому воно було представлено господарствами селян і ремісників, що працюють на ринок, у даний час - зайнятими індивідуальною трудовою діяльністю.

2. Капіталістичне, засноване на приватнокапіталістичній власності і найманій праці. Представлено фірмами, що належать одному власнику чи родині, відкритими акціонерними товариствами.

3. Соціалістичне, засноване на колективній власності й особистій праці виробників. Представлено кооперативами і фірмами за участю робітників у керуванні і прибутках, закритими акціонерними товариствами.


Таблиця 1 — Характеристика основних типів товарного виробництва

 

 

Критерії розходжень

Типи господарств

Просте

Капіталістичне

Соціалістичне

1   Мета

Задоволення потреб

Прибуток

Максимум доходу на одного зайнятого

2     Власність

Приватнотрудова

Приватнокапіталі стична

Колективна

3      Праця

Особиста

Наймана

Особиста та наймана

4     Характер використання коштів праці

Індивідуально застосовувані

Колективно застосовувані

Колективно використовувані

5     Місце в економіці

Устрій, підлеглий іншим устроям

Переважає

Новий, зростаючий устрій

Таблиця 2 — Порівняльна характеристика капіталістичного і соціалістичного типів товарних господарств

 

Переваги соціалістичного товарного господарства

Недоліки капіталістичного товарного виробництва

1  Висока соціальна захищеність 2  Сприятливий соціальний клімат і трудові відносини в колективі 3  Більш    справедливий    розподіл доходів 4 Більш     висока     зацікавленість робітників в успіху фірми

1     Слабка зацікавленість робітників  в успіху фірми 2 Утрати від страйків і трудових конфліктів 3 Висока плинність робочої сили 4 Бюрократизація управлінських структур

Недоліки соціалістичного товарного господарства

Переваги капіталістичного товарного виробництва

1   Недоінвестування ("проїдання" прибутку)

1   Сміливо йдуть на ризик і впроваджують більше технічних нововведень

2   Консервативність в здійсненні ризикованих проектів і впровадженні технічних нововведень

2   Швидше здійснюють структурні зрушення

3   Повільно підвищується продуктивність праці і нижче темпи економічного росту

3   Вище темпи економічного росту і рівень продуктивності праці

4   Повільно поновлюється номенклатура продукції

4   Швидше поновлюється номенклатура продукції

5   Вище інтенсивність праці

5    Не тримають зайву робочу силу

6   На підприємствах є надлишкова робоча сила

6   Більш ефективні і конкурентноздатні


Висновок: ідеальної моделі товарного господарства не існує, кожна з них має свої переваги і недоліки: капіталістичні підприємства мають економічні переваги, а соціалістичні — соціальні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+