Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Сутність, принципи здійснення, функції та умови підприємницької діяльності

Підприємництво – ініціативно-самостійна господарсько-комерційна діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що її цілком зорієнтовано на одержання прибутку.

Суб’єктами підприємницької діяльності, або підприємцями в Україні є:

-         фізичні особи, тобто громадяни України та інших держав;

-         юридичні особи усіх форм власності.

В Україні правовим забезпеченням підприємницької діяльності  є Закон України “Про підприємництво” від 26 лютого 1991 р. Закон складається з трьох основних розділів:

1.     Загальні положення щодо підприємництва (суб’єкти, свобода, обмеження, принципи та організаційні форми).

2.     Умови здійснення підприємництва (державна реєстрація, право наймання працівників і соціальні гарантії, відповідальність суб’єктів, припинення діяльності).

3.     Стосунки підприємця і держави (гарантії прав, державні підтримка та регулювання, діяльність іноземних підприємств, міжнародні договори).

Основними функціями підприємницької діяльності вважають:

1)    творчу,

2)    ресурсну ,

3)    організаційно-супровідну .

Підприємництво завжди має здійснюватися за науковообгрунтованими принципами, до яких належать:

1)    вільний вибір бізнесової діяльності;

2)    залучення на добровільних засадах ресурсів (грошових коштів і майна) індивідуальних підприємців та юридичних осіб для започаткування й розгортання такої діяльності;

3)    самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників ресурсів і споживачів продукції, установлення цін на товари та послуги, наймання працівників;

4)    вільне розпорядження прибутком (доходом), що залишається після внесення обов‘язкових платежів до відповідних бюджетів;

5)    самостійне здійснення підприємцями – юридичними особами зовнішньоекономічної діяльності.

Моделі підприємництва:

Класична модель підприємницької діяльності незмінно орієнтується на найефективніше використання наявних ресурсів підприємства.

Інноваційна модель підприємництва передбачає активне використання переважно інноваційних організаційно-управлінських, техніко-технологічних і соціально-економічних рішень у сфері різномасштабного бізнесу.

Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності:

1)    одноосібна власність;

2)    товариства;

3)    корпорації (акціонерні товариства).

Важливою формою підприємницької діяльності є франчайзинг, який у широкому розуміння цього терміна означає надання права на виробництво та збут продукції, а також практичної допомоги у справі організації бізнесу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+