Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Договірні взаємовідносини в бізнесі

Договір – це форма документального закріплення партнерських зв‘язків (предмета договору, взаємних прав та обов‘язків, наслідків порушення домовленостей). Він опосередковує взаємини у процесі праці, виробництва і реалізації продукції чи надання послуг.

Види договорів:

-         установчий,

-         підприємницький.

Установчий договір є письмовим документом, що засвідчує волевиявлення фізичних чи юридичних осіб щодо заснування нового організаційно-правового утворення для реалізації конкретної підприємницької ідеї.

Підприємницький договір відображає згоду сторін (партнерів) стосовно безпосереднього здійснення вибраної підприємницької (бізнесової) діяльності в певній організаційно-правовій формі.

Класифікація підприємницьких договорів за сферами діяльності:

1.     Купівля-продаж, оренда та лізинг

1.1  . Договір купівлі-продажу продукції підприємства.

1.2  . Договір на поставку товарів через посередника (укладається на поставку фірмою-посередником певних видів продукції покупцям (споживачам) із наперед обумовленою формою її сплати).

1.3  . Договір про:

-         аукціонний продаж товарів (є документальним оформленням угоди щодо прилюдного продажу виставленого на аукціон товару (лотами чи поштучно) за найвищу ціну, оголошену покупцем).

-         Виготовлення продукції із сировини та матеріалів замовника.

1.4  . Договір продажу майна іншим юридичним особам.

1.5  . Державний контракт (державне замовлення) (є письмовим документом, що передбачає забезпечення потреб споживачів, які фінансуються за рахунок державного бюджету і поповнення державного резерву відповідними видами продукції).

1.6  . Договір оренди майна

1.7  . Лізингова угода (це договір між виробником і споживачем стосовно довгострокової оренди машин, устаткування, складних приладів, транспортних та інших технічних засобів праці).

2.     Підрядні послуги

2.1  . Договір про:

-         консалтинг (інформаційне обслуговування);

-         надання юридичних послуг;

-         надання аудиторських послуг;

-         надання брокерських послуг;

-         рекламні послуги.

2.2  Договір про виконання науково-дослідних робіт.

3.     Трудові відносини

3.1  . Тарифна угода

3.2  . Колективний договір

3.3  . Контракт (договір) про наймання:

-         керівника;

-         працівника (спеціаліста, службовця).

4.     Страхування

4.1  . Договір:

-         особистого страхування від нещасних випадків;

-         страхування майна підприємств і громадян;

-         обов‘язкового медичного страхування (відображає документально оформлені відносини між страховиком (страховою установою) і страхувальником, що передбачає страхування персоналу. Зміст такого договору зводиться до оплати страховиком медичних послуг працівникам страхувальника та сплати останнім певних грошових внесків в обумовлені договором терміни).

5.     Розрахунки і кредитування

5.1  . Договір про розрахункове й касове обслуговування.

5.2  . Договір позики під заставу майна.

5.3  . Договір поручительства (документально оформлена домовленість між трьома сторонами (поручителем, кредитором, боржником), відповідно до якої поручитель у разі неплатоспроможності боржника зобов‘язується протягом наперед обумовленого терміну з моменту настання строку платежу відшкодувати позичену боржником суму).

5.4  . Кредитний договір.

6.     Зовнішньоекономічна діяльність

6.1  . Агентський договір.

6.2  . Договір на:

-         декларування товарів для митного контролю

-         транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних вантажів

6.3  . Договір консигнації.

6.4  . Договір на закупівлю товарів за експортом.

6.5  . Договір поставки товарів за експортом.

6.6  . Ліцензійний договір (відрізняється від звичайної ліцензії (дозволу) на здійснення певного виду підприємницької діяльності. Він укладається між власником конкретної інновації (ліцензіаром) та особою, яка бажає набути право використання (ліцензіатом), і передбачає надання виключної ліцензії на використання винаходів чи “ноу-хау” за певну винагороду у вигляді пашуального платежу або роялті).

7.     Інші договори

7.1  . Договір:

-         доручення;

-         комісії;

-         про спільну діяльність (належить до документів господарського призначення, що передбачає започаткування спільної діяльності без створення юридичної особи (без заснування товариства). Основною його умовою є сплата учасниками майнових або грошових внесків, які потім стають загальною пайовою власністю).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+