Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.11. Облік витрат, пов'язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва

3.11.Облік витрат, пов'язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва

До валових витрат пов'язаних з придбанням товарів (робіт, послуг) будівельних підприємств відноситься вартість придбаних виробничих запасів, МШП, товарів від постачальників, підзвітних осіб та інших кредиторів (за мінусом ПДВ або разом з ПДВ, в залежності від того, чи є платником ПДВ таке підприємство).

Первинними документами на основі, яких визначається сума вище названих валових витрат є накладні, товарно-транспортні накладні та інші. Слід зазначити, що у валові витрати включається вартість придбаних матеріальних цінностей, а не використаних, як це має місце в бухгалтерському обліку. Такі витрати в податковому обліку визначаються на основі наступних бухгалтерських проведень: Дт 20,22,28 Кт 63,372,685 та ін. Безкоштовне отримання матеріальних цінностей, оприбуткування цінностей від ліквідації необоротних активів, а також придбання вище наведених цінностей невиробничого характеру до валових витрат не відноситься.

Витрати пов'язані з придбанням запасів підлягають коригуванню відповідно до вимог п. 5.9 Закону, шляхом розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції в таблиці 1 додатка К1/1.

Валові витрати пов'язані з отриманням послуг виробничого призначення визначаються на основі рахунків, рахунків-фактур, актів виконаних робіт підприємств, які надали такі послуги. В синтетичному обліку такого роду витрати відображаються наступними бухгалтерськими проведеннями: Дт 23,91,92,93 Кт 63,685, 31 та ін.

До таких послуг відносяться послуги банку за касове обслуговування, вартість робіт, виконаними субпідрядними організаціями, послуги зв'язку, інші послуги виробничого характеру.

Витрати пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) відображаються в декларації з податку на прибуток в рядку 04.1 в синтетичному обліку такого роду витрати відображаються бухгалтерським проведенням: Дт 28 Кт 63.

До складу валових витрат платника податку відносяться витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за виконання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами закону, що регулює питання оподаткування доходів фізичних осіб (законодавства, що встановлює правила оподаткування прибутковим податком з громадян).

Додатково до вище названих витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, а також внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством.

Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку сплачує за свій рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення) найманої ним фізичної особи, то такий платник податку може віднести до складу валових витрат кожного календарного кварталу (наростаючим підсумком) суму таких внесків, яка сукупно не перевищує 15 відсотків від заробітної плати, нарахованій такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

До складу валових витрат платника податку відносяться суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані на виплати пов'язані з валовими витратами на оплату праці.

Первинними документами, на основі яких визначається сума валових витрат будівельного підприємства на оплату праці, є: табеля, табеля-розрахунки, наряди, акордні наряди, листки на доплату та інші. На основі цих документів в регістрах бухгалтерського обліку складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 23,91,92,93 Кт 66.

Сума відрахувань на соціальні заходи, що включається до валових витрат, визначається на основі даних розробної таблиці №2, машинограми аналітичного обліку за рахунком 65 „Розрахунки за страхуванням" (Дт 23,91,92,93 Кт 65).

До 01.01.2003р. до витрат, пов'язаних з підготовкою, організацією і веденням виробництва відносилися витрати на придбання виробничих запасів та товарів, отримання послуг виробничого призначення для ведення господарської діяльності; витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, податки і збори, обов'язкові платежі, джерелом покриття яких є витрати підприємства (собівартість продукції та витрати періоду), інші валові витрати.

Після 1.01.2003р. такі витрати вже не узагальнюються в окремих додатках Ж, Ж1, а відображаються безпосередньо в декларації про прибуток підприємств. Виключення складають суми нарахування податків і зборів, якіперед включенням їх в декларацію спочатку відображаються в додатку Р2 до декларації.

В бухгалтерському обліку для визначення суми валових витрат, пов'язаних з оплатою праці приймаються до уваги наступні бухгалтерські записи Дт 23,91,93,94 (не в повній сумі) Кт 66.

Для визначення суми витрат на оплату праці за бухгалтерським записом Дт 94 Кт 66 необхідно здійснювати спеціальну вибірку, до таких витрат відносяться лише заробітна плата працівників в межах 50%, які займаються прибиранням об'єктів невиробничої сфери, матеріальна допомога понад межі прожиткового мінімуму, яка обкладається податком з доходів фізичних осіб.

Щоб визначити суму валових витрат, пов'язаних з відрахуваннями на соціальні заходи, і заповнити відповідний рядок декларації, приймаються до уваги суми, відображені наступними бухгалтерськими записами: Дт 23,91,92,93,94 (не все) Кт 65.

Сума відрахувань відображена записом Дт 94 Кт 65 передбачає проведення аналогічної виборки як і в попередньому випадку з витратами на оплату праці.

До податків, зборів, обов'язкових платежів, які включаються до складу валових витрат відносяться наступні податки і збори:

комунальний податок Дт 23,91,92,93 Кт 641;

плата за землю Дт 23,91,92,93 Кт 641;

податок з власників транспортних засобів Дт 23,91,92,93 Кт 641;

державне мито Дт 92 Кт 641;

мито Дт92Кт641;

збір   за  забруднення   навколишнього   природного   середовища Дт91Кт642;

збір     за     спеціальне     використання     природних     ресурсів Дт 23,91,92,93 Кт 642;

збір на обов'язкове соціальне страхування в зв'язку з продажем іноземної валюти, легкових автомобілів, ювелірних виробів, стільниковий зв'язок Дт 92 Кт 65.

До інших валових витрат, які відображалися до 1.01.03 р. в додатку Ж до складу валових витрат відносять, перш за все, витрати на службові відрядження працівників. Такі витрати можна включати до складу валових витрат лише за умови, якщо відрядження безпосередньо пов'язане з господарською діяльністю і мають місце заключені договори, контракти, угоди з підприємствами, які проставляли відмітки у відрядній посвідці осіб, які перебували у відряджені.

Витрати на відрядження працюючих включаються до валових витрат лише в сумах, які підтверджені відповідними первинними документами (відрядна посвідка з відповідними відмітками для нарахування добових, проїзні квитки, рахунки з готелів, гуртожитків за проживання, квитанції за постіль у вагонах, чеки магазинів і інших установ, які підтверджують придбання підзвітною особою певних товарно-матеріальних цінностей, послуг виробничого призначення.

Витрати на службові відрядження, які включаються до валових витрат в податковому обліку відображається записом: Дт 91,92,92 Кт 372.

Суми, відображені бухгалтерськими записами Дт 20,22,28 Кт 372, відносяться не до інших валових витрат, а до витрат, пов'язаних з придбанням виробничих запасів, які відображені в декларації в рядку 14.1

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+