Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.10. Облік інших доходів підприємства

3.10. Облік інших доходів підприємства

Інші валові доходи, які мають місце на підприємстві, відображаються в рядку 01.5 декларації. До таких доходів відносяться доходи від операцій з надання фінансових послуг, торгівлі, валютними цінностями, борговими вимогами та зобов'язаннями; операції за розрахунками в іноземній валюті, у вигляді позитивних курсових різниць, операцій з пов'язаними особами, основними засобами і нематеріальними активами, доходів від спільної діяльності, доходів у вигляді поворотної і безповоротної фінансової допомоги тощо.

Доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, пе­рераховуються в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду. До валових доходів пов'язаних з валютними операціями відноситься позитивна курсова різниця на валютному рахунку, у валютній касі, за валютними кредитами, а також ціна реалізації іноземної валюти. Такі валові доходи відображаються в бухгалтерському обліку наступними бухгалтерськими проведеннями: Дт302,312,502,504,506,602,604 Кт714,744;Дт311Кт711.

До доходів від спільної діяльності відносяться доходи, отримані у вигляді дивідендів, одержаних від нерезидентів, відсотки по позиках, роялті, володіння борговими вимогами, доходи від операцій лізингу (оренди). В бухгалтерському обліку такі доходи відображаються:

Дт 31 Кт 73 - на суму отриманих дивідендів, роялті, відсотків;

Дт 36,37 Кт 713 - отримані доходи від операцій, пов'язаних з оперативною орендою.

Доходи від фінансової оренди відображаються Дт 36 Кт 73.

Синтетичний облік таких доходів ведеться в журналі №6, журналі-ордері №11 або машинограмі, яка їх заміняє.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+