Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.13. Облік витрат, пов'язаних з цінними паперами і валютними цінностями

3.13.Облік витрат, пов'язаних з цінними паперами і валютними цінностями

До витрат, пов'язаних з цінними паперами, відносять збиток від їх продажу, який виникає у випадку перевищення їх номінальної вартості над продажем. Такого роду витрати можуть мати місце не тільки в підприємств, які здійснюють такий продаж.

Розрахунок фінансового результату від операцій з цінними паперами здійснюється в додатку К3 до декларації. В цьому додатку визначають окремо фінансовий результат від продажу кожного з видів цінних паперів (акцій, облігацій, векселів і ін.)

Валові витрати, пов'язані з валютними цінностями є витрати на сплату комісійних зборів, банками які здійснювали продаж іноземної валюти Дт 92,94 Кт31.

Негативна курсова різниця в валютній касі на валютних рахунках і позитивна на валютному кредиті і негативна по рахунку в іноземній валюті, такі розрахунки були започатковані до 1.01.03р..

Сума таких курсових різниць відображається в бухгалтерському обліку записами Дт 94 Кт 302,312,685,36,60,50.

До 1.01.03р. сума валових витрат, пов'язана з цінними паперами, валютними цінностями відображалась в додатку 3 до декларації. На сьогоднішній день окремого додатку для відображення валових витрат, пов'язаних з валютними цінностями і розрахунку в іноземній валюті немає. Такі витрати відображаються в рядку 04.12 декларації безпосередньо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+