Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.14. Облік витрат, пов'язаних з основними засобами

3.14. Облік витрат, пов'язаних з основними засобами

Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 гривень, що призначені для використання у господарській діяльності платника податку, включаються до складу валових витрат платника податку в загальному порядку та враховуються для цілей застосування пункту 5.9 Закону про прибуток.

Платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрат на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.

Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

З метою забезпечення контролю за такими витратами їх доцільно узагальнювати на окремому синтетичному рахунку або субрахунку. На практиці для обліку таких витрат використовують окремі субрахунки до рахунка 15 „Капітальні інвестиції". У валові витрати включають суми відображені записами Дт 23,91,92,93 Кт 156 ( рядок 04.1 декларації про прибуток).

У валові витрати на поліпшення основних фондів можна включити витрати на проведення їх ремонтів, реконструкцій, модернізацій за умови, що такі ремонти, реконструкції закінчені і оформлені відповідними документами: актом відремонтованих, реконструйованих основних засобів (форма ОЗ-3), актом на проведення ремонтів довільної форми, підписані членами комісії і затверджені керівником підприємства, включаючи заступників та головного інженера.

До валових витрат пов'язаних з основними засобами відноситься також донарахований знос по основних фондах 1-ї групи у випадку, якщо залишкова вартість таких засобів становить менше 1700 грн. (Дт 232,91,92,93 Кт 131).

Виходячи з вище сказаного, підприємство згідно із законом про прибуток має право у першому місяці наступного кварталу донарахувати знос по окремих об'єктах 1-ї групи основних фондів, якщо їх залишкова вартість на початок періоду становить 1700 грн. і менше (Дт 232,91,92,93 Кт 131; рядок 04.12 декларації про прибуток).

Виведення з експлуатації основних фондів будь-якої групи здійснюється на підставі наказу керівника платника податку або у разі їх примусового відчуження чи конфіскації згідно із законом.

Проведення будь-яких робіт, пов'язаних з поліпшенням основних фондів, без наявності вказаних вище документів не є свідченням про виведення таких основних фондів із експлуатації.

У разі виведення з експлуатації окремих об'єктів основних фондів групи 1 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта.

До складу валових витрат, пов'язаних з основними фондами відносять і збиток від продажу основних фонді 1 групи (продажна вартість менша за їх залишкову вартість), залишкова вартість основних фондів невиробничого призначення проданих на сторону. Тобто при продажі основних засобів виробничого призначення валовими витратами є збитки від цієї продажі (дебетове сальдо по рахунку 793 в частині такої продажі), а при продажу об'єктів невиробничого призначення валовими витратами є їх залишкова вартість.

Приклад. БМУ „Промбуд" в звітному кварталі здійснювала продаж приміщення бази відпочинку, залишкова вартість якого 5 тис. грн., сума зносу 25 тис. грн.., продажна вартість разом з ПДВ 9 тис. грн.. Крім цього, був здійснений продаж складського приміщення, первісна вартість складала 20 тис. грн., сума зносу 10 тис. грн., продажна вартість разом з ПДВ - 18 тис. грн. Знайти суми валового доходу і валових витрат, пов'язаних з основними фондами.

Розв 'язок. Дт 36 Кт 742 - 9000 грн.; Дт 742 Кт 641-1500 грн.; Дт97Кт10-5000грн.; Дт 13 Кт 10-25000 грн.; Дт 742 Кт 793 - 7500 грн.; Дт 793 Кт 97-5000 грн.; Кредитове сальдо по рахунку 793 - 2500 грн.

Валовим доходом від продажу бази відпочинку є її продажна вартість за мінусом ПДВ - (9000-1500)=7500 тис.грн., оскільки це об'єкт невиробничого призначення, а валовими витратами - залишкова вартість - 5000 грн.:

Дт 36 Кт 742-18000 грн.; Дт 742 Кт 641-3000 грн.; Дт 97 Кт 10 - 10000грн. (20000-10000); Дт 13 Кт 10 - 10000 грн.; Дт 742 Кт 793 - 15000 грн. (18000-3000); Дт 793 Кт 97-10000 грн.;

Кредитове сальдо по рахунку 793 - 5000 грн. (15000-10000). Валовий дохід від продажі складського приміщення - 5000 грн., а валових витрат немає.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+