Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Організація іноземного туризму та екскурсій

Суб’єктам туристської діяльності, що організовують  приймання та обслуговування іноземних туристів в Україні, необхідно додержуватись певних вимог [16, п.8].

Суб’єкти туристської діяльності  повинні організовувати для іноземних туристів групові та індивідуальні тури по Україні на основі договорів (контрактів) з іноземними партнерами, а також з вітчизняними партнерами, що забезпечують надання послуг з розміщення, харчування, транспорту, організації відпочинку та оздоровлення, розваги і екскурсійне обслуговування.

Для надання якісного обслуговування іноземним туристам під час їх подорожі на транспортних засобах, у відповідності з умовами договорів (контрактів) з партнерами та транспортними організаціями, суб’єкти туристської діяльності повинні забезпечити:

§ розміщення туристів;

§ доставку їх багажу і його збереження;

§ харчування туристів під час подорожі у відповідності до умов надання послуг;

§ контроль за оснащенням і санітарним станом вагонів, автобусів, кают;

§ вчасне подання і відправлення транспорту.

Іноземні туристи в’їжджають в Україну, виїжджають з неї і слідують  транзитом по її території через пункти пропуску на державному кордоні України з національним паспортом, при наявності відповідної візи, якщо не встановлений інший порядок.

 При втраті на території України іноземним туристом національного паспорту, приймаючий його суб’єкт туристської діяльності повинен надати практичну допомогу для одержання туристом необхідних документів.

Суб’єкт туристської діяльності  повинен вести облік документів, що відносяться до приймання та обслуговування іноземних туристів в Україні, яким були надані туристські послуги, а саме:

§ договори (контракти) з іноземним партнером про співробітництво по обслуговування іноземних туристів в Україні;

§ договорів (контрактів) з вітчизняними партнерами про співробітництво по обслуговуванню іноземних туристів в Україні;

§ листки-замовлення іноземного партнера на обслуговування іноземних туристів;

§ підтвердження суб’єктів туристської діяльності іноземному партнеру про готовність до приймання іноземних туристів;

§ документів, що підтверджують здійснення трансферу, бронювання місць в готелі для туристів і їх проживання, проведення екскурсій;

§ маршрутів і програм туристських подорожей іноземних туристів.

Суб’єкт туристської діяльності, що приймає іноземних туристів, повинен вести журнал обліку іноземних туристів, яким надано туристське обслуговування в Україні. В журналі потрібно вказувати: П.І.Б. іноземця; країну прибуття в Україну; строк прийому і обслуговування; заклади розміщення туристів по маршруту туру.

При запрошенні іноземних туристів в Україну, суб’єкт туристської діяльності повинен забезпечити наявність у іноземного туриста, на момент одержання ним візи або перетину державного кордону України, страхового поліса, виданого страховою компанією-резидентом України, що має право займатися цим видом діяльності. Це не поширюється на іноземних туристів, що прибувають з країн, з якими Україна має договір про безплатне надання екстреної медичної допомоги.

В підтвердженні іноземному партнеру про прийом іноземних туристів суб’єкт туристської діяльності повинен обов’язково вказати гарантії приймаючої сторони про депортацію туристів у випадку порушення ними умов туру і законодавства України.

Консульські заклади України за кордоном можуть надавати візову підтримку закордонним партнерам (контрагентам) суб’єктів туристської діяльності України при їх зверненні для оформлення туристських віз іноземцям для подорожі в Україну. КУ МЗС України видає суб’єкту туристської діяльності референс і інформує відповідні консульські заклади України за кордоном про наявність в країнах знаходження контрагентів (операторів) суб’єкта туристської діяльності в Україні, який одержав референс [52, п.1.4].

При оформлені туристських поїздок іноземців в Україну номер референсу повинен бути вказаний в документах, як самого суб’єкту туристської діяльності, так і його закордонних контрагентів (операторів). Запис про видачу референсу суб’єкту туристської діяльності заноситься в журнал обліку референсів КУ МІС. При оформленні референсу стягується консульський збір у відповідності з затвердженим тарифом [36], а в випадку складання суб’єктами туристської діяльності  нових договорів з контрагентами (операторами) стягується консульський збір тільки за інформування консульських закладів України за кордоном.

Референс має форму документа, в якому вказуються наступні реквізити:

§ назва органа, що видав;

§ повна назва суб’єкта туристської діяльності;

§ місцезнаходження суб’єкта туристської діяльності в Україні;

§ номер референсу;

§ дата видачі референсу;

§  термін дії референсу;

§ підпис відповідальної особи і печатка КУ МІС України;

§ місце для відмітки про продовження строку дії референсу.

Референс оформляється в одному екземплярі на 1 рік, з можливістю продовження на такий же строк. Для цього суб’єкт туристської діяльності представляє в ДК МПСТ України заяву, оригінали (з поверненням) і копії договорів (на українській мові) з контрагентом (оператором), які разом з підтвердженнями ДК МПСТ України про наявність договору з іноземними туристськими організаціями представляються в КУ МЗС України. У випадку складання нових договорів, суб’єкт туристської діяльності повідомляє ДК МПСТ України, представляє КУ МЗС України підтвердження про складання нових договорів з іноземними туристськими організаціями, які, в свою чергу, інформують консульські заклади України за кордоном.

Рішення про видачу референсу, продовження строку його дії або відмовлення в його видачі приймається в 7-денний строк з дня одержання вказаного підтвердження ДК МПСТ України. КУ МЗС України може тимчасово призупинити дію референсу (відмінити) на основі повідомлення ДК МПСТ України.

Суб’єктам туристської діяльності, що здійснюють екскурсійне обслуговування необхідно дотримуватися певних вимог [62, П.11].

Екскурсійне обслуговування туристів повинно включати організацію всіх видів екскурсій, відвідування музеїв, виставок, об’єктів соціального характеру та інших екскурсійних об’єктів, передбачених умовами екскурсії.

Екскурсійне обслуговування туристів повинно здійснюватися за програмами. складеними суб’єктом туристської діяльності, що здійснює обслуговування, у відповідності з придбаним туром. Крім вказаних в програмі екскурсійних заходів, суб’єкт туристської діяльності може організовувати за бажанням туристів додаткове екскурсійне обслуговування за окрему плату.

Екскурсії як окремий вид послуг можуть надаватися різним категоріям населення; місцевим жителям, відпочиваючим, школярам, студентам, учасникам конференцій, виставок, нарад і транзитним пасажирам.

Суб’єкти туристської діяльності, що мають власний екскурсійний продукт і самостійно його реалізовують, повинні оформити наступні документи:

§ технологічну карту екскурсії;

§ контрольний текст екскурсії;

§ матеріали “портфеля екскурсовода”;

§ схеми маршрутів транспортних екскурсій;

§ договори з транспортними підприємствами у випадку здійснення екскурсії на транспорті;

§ договори з музеями, заповідниками і культурними закладами;

§ прейскурант цін на екскурсійні послуги.

Екскурсоводами можуть працювати особи, що мають незакінчену вищу або середню спеціальну освіту, і мають відповідний диплом або свідоцтво (сертифікат). При проведені екскурсії екскурсовод повинен мати табличку (бейдж) на якій указується: назва суб’єкта туристської діяльності і його телефон, а також П.І.Б. екскурсовода.

Екскурсовод повинен проводити екскурсії тільки при наявності наряду-путівки. Наряд-путівка повинен містити назву суб’єкта туристської діяльності, номер ліцензії, П.І.Б. екскурсовода (гіда-перекладача), тему екскурсії, маршрут і вид транспорту, тривалість, години початку та закінчення екскурсії, дату проведення екскурсії, місце збору групи, кількість і склад екскурсантів, найменування заказника і його телефон, ціну, підпис особи, яка виписала наряд-путівку і печатку. Після закінчення екскурсії наряд-путівка повертається суб’єкту туристської діяльності, що веде їх облік.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+