Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Поняття, види та етапи маркетингових досліджень

3.2. Поняття, види та етапи маркетингових досліджень

Маркетингове дослідження ринку банківських послуг має своєю ціллю дослідити стан, структуру, динаміку і тенденції ринку. Виділяють три групи методів дослідження:

Камеральні дослідження, які здійснюються на робочому місці.

Синдикативні дослідження, при яких група осіб розподіляє між собою вартість дослідження і його результати.

Експертні дослідження за допомогою фахівців.

Аналіз    ринку    передбачає    такі    основні    етапи маркетингових досліджень.

Прийняття рішення про проведення аналізу.

Маркетинговий аналіз який передбачає:

Опис поточного ринкового стану банку.

Виділення можливих альтернатив розвитку.

Класифікація факторів маркетингового середовища.

Визначення цілей маркетингової діяльності.

Маркетинговий синтез - передбачає оцінку цілей і прийняття рішень.

Стратегічне планування:

Визначення можливих варіантів стратегії.

Вибір (яким шляхом йти до цілі) стратегії.

Тактичне планування:

Визначення тактики.

Складання оперативного (тактичного) плану.

Реалізація оперативного плану.

Контроль, який передбачає:

Збір інформації.

Порівняння очікуваних і фактичних результатів.

Взаємозв'язок об'єктів і напрямків маркетингового дослідження ринку банківських послуг може бути проілюстрований з допомогою таблиці 3.2.

Прогнозування    ринку     банківських    послуг     може здійснюватись за такою схемою:

Виявлення ринку, що обслуговується (виявлення клієнтів і їх
потреб,   виявлення   продуктів,   що   задовольняють   потреби,
визначення і пошук ресурсів для задоволення потреб ринку).

Оцінка ринково-виробничих характеристик сегментів (вимоги до банківських продуктів і частота їх придбання, визначення ступеня концентрації клієнтів і їх фінансових характеристик та мотивів прийняття рішень):

оцінка рівня і характеру ризиків;

оцінка доцільності та ефекту впровадження нових послуг;

оцінка конкурентного середовища.

3. Оцінка привабливості ринку:

розмір ринку;

фактичні і очікувані темпи зростання;

тенденції концентрації і потужності клієнтів;

важливість послуг для клієнта.

Таблиця 3.2. Об'єкти і напрямки маркетингових досліджень

 

Об'єкт

Напрямки дослідження

1. Ринки:

s    місткість ринку; s    сегментування ринку; s    характер, величина і фактори попиту на ринках; s    вибір ринків для розширення діяльності.

2. Продукти банку • нові продукти:

• основні продукти:

s    оцінка витрат; s    очікуваний життєвий цикл; s    очікувані прибутки; s    план впровадження нових продуктів. s    відповідність запитам клієнтів; s    визначення стадії життєвого циклу; s    наявність супутніх сервісних послуг; s    конкурентноздатність продукту.

3. Клієнти:

s    типологія клієнтів (юридичні, фізичні, старі, молоді); s    критерії і мотиви вибору банку і продукту; s    потенційні потреби клієнтів; s    наявність потенційних клієнтів.

4. Маркетингове середовище:

s    мікросередовище; s    макросередовище.

5. Конкуренція:

s    суб'єкти конкуренції; s     інформація про конкурентів; s    оцінка конкурентного середовища за такими параметрами: *     абсолютна і відносна частка ринку і їх тенденції; *     порівняння якості обслуговування; *     відносна рентабельність; *     концентрація клієнтів; *     рівень інновації послуг.

6. Маркетингова діяльність банку:

s наявність маркетингових програм і планів

маркетингу; s вірогідність або ймовірність досягнення стратегічних і тактичних цілей; s структура і якість маркетингової інформаційної системи; s організаційна структура маркетингових служб; s критерії відбору персоналу; s розподіл прав і відповідальності; s рівень компетенції керівників маркетингових служб.

7. Ціни банку:

s взаємозв'язок з витратами і попитом; s ставлення клієнтів до рівня цін; s порівняння з цінами банків-лідерів; s диференціація цін.

8.Організація обслуговування і сервіс:

s    чисельність і спеціалізація персоналу; s    очікувані обсяги послуг; s    філіальна сітка і розміщення філіалів; s    підготовка і підвищення кваліфікації персоналу; s    витрати на обслуговування. s    пропускна здатність в пунктах

 

обслуговування клієнтів; s    швидкість обслуговування; s    нові форми банківського сервісу; s    наявність стандартів обслуговування (зручність, швидкість, якість).

9.Комунікаційна діяльність банку:

s    наявність програми стимулювання збуту; s    канали поширення інформації про банк; s    рівень і ефективність рекламної діяльності банку; s    робота банку із засобами масової інформації.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+