Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.2. Поняття, види та етапи маркетингових досліджень

3.2. Поняття, види та етапи маркетингових досліджень

Маркетингове дослідження ринку банківських послуг має своєю ціллю дослідити стан, структуру, динаміку і тенденції ринку. Виділяють три групи методів дослідження:

Камеральні дослідження, які здійснюються на робочому місці.

Синдикативні дослідження, при яких група осіб розподіляє між собою вартість дослідження і його результати.

Експертні дослідження за допомогою фахівців.

Аналіз    ринку    передбачає    такі    основні    етапи маркетингових досліджень.

Прийняття рішення про проведення аналізу.

Маркетинговий аналіз який передбачає:

Опис поточного ринкового стану банку.

Виділення можливих альтернатив розвитку.

Класифікація факторів маркетингового середовища.

Визначення цілей маркетингової діяльності.

Маркетинговий синтез - передбачає оцінку цілей і прийняття рішень.

Стратегічне планування:

Визначення можливих варіантів стратегії.

Вибір (яким шляхом йти до цілі) стратегії.

Тактичне планування:

Визначення тактики.

Складання оперативного (тактичного) плану.

Реалізація оперативного плану.

Контроль, який передбачає:

Збір інформації.

Порівняння очікуваних і фактичних результатів.

Взаємозв'язок об'єктів і напрямків маркетингового дослідження ринку банківських послуг може бути проілюстрований з допомогою таблиці 3.2.

Прогнозування    ринку     банківських    послуг     може здійснюватись за такою схемою:

Виявлення ринку, що обслуговується (виявлення клієнтів і їх
потреб,   виявлення   продуктів,   що   задовольняють   потреби,
визначення і пошук ресурсів для задоволення потреб ринку).

Оцінка ринково-виробничих характеристик сегментів (вимоги до банківських продуктів і частота їх придбання, визначення ступеня концентрації клієнтів і їх фінансових характеристик та мотивів прийняття рішень):

оцінка рівня і характеру ризиків;

оцінка доцільності та ефекту впровадження нових послуг;

оцінка конкурентного середовища.

3. Оцінка привабливості ринку:

розмір ринку;

фактичні і очікувані темпи зростання;

тенденції концентрації і потужності клієнтів;

важливість послуг для клієнта.

Таблиця 3.2. Об'єкти і напрямки маркетингових досліджень

 

Об'єкт

Напрямки дослідження

1. Ринки:

s    місткість ринку; s    сегментування ринку; s    характер, величина і фактори попиту на ринках; s    вибір ринків для розширення діяльності.

2. Продукти банку • нові продукти:

• основні продукти:

s    оцінка витрат; s    очікуваний життєвий цикл; s    очікувані прибутки; s    план впровадження нових продуктів. s    відповідність запитам клієнтів; s    визначення стадії життєвого циклу; s    наявність супутніх сервісних послуг; s    конкурентноздатність продукту.

3. Клієнти:

s    типологія клієнтів (юридичні, фізичні, старі, молоді); s    критерії і мотиви вибору банку і продукту; s    потенційні потреби клієнтів; s    наявність потенційних клієнтів.

4. Маркетингове середовище:

s    мікросередовище; s    макросередовище.

5. Конкуренція:

s    суб'єкти конкуренції; s     інформація про конкурентів; s    оцінка конкурентного середовища за такими параметрами: *     абсолютна і відносна частка ринку і їх тенденції; *     порівняння якості обслуговування; *     відносна рентабельність; *     концентрація клієнтів; *     рівень інновації послуг.

6. Маркетингова діяльність банку:

s наявність маркетингових програм і планів

маркетингу; s вірогідність або ймовірність досягнення стратегічних і тактичних цілей; s структура і якість маркетингової інформаційної системи; s організаційна структура маркетингових служб; s критерії відбору персоналу; s розподіл прав і відповідальності; s рівень компетенції керівників маркетингових служб.

7. Ціни банку:

s взаємозв'язок з витратами і попитом; s ставлення клієнтів до рівня цін; s порівняння з цінами банків-лідерів; s диференціація цін.

8.Організація обслуговування і сервіс:

s    чисельність і спеціалізація персоналу; s    очікувані обсяги послуг; s    філіальна сітка і розміщення філіалів; s    підготовка і підвищення кваліфікації персоналу; s    витрати на обслуговування. s    пропускна здатність в пунктах

 

обслуговування клієнтів; s    швидкість обслуговування; s    нові форми банківського сервісу; s    наявність стандартів обслуговування (зручність, швидкість, якість).

9.Комунікаційна діяльність банку:

s    наявність програми стимулювання збуту; s    канали поширення інформації про банк; s    рівень і ефективність рекламної діяльності банку; s    робота банку із засобами масової інформації.

 
raboche-zerkalo-1win
1xbet zerkalo tut
leonbets zerkalo
1xbet zerkalo seychas
1xbet aktualnoe zerkalo
1win zerkalo
rabochee zerkalo leonbets
rabochee zerkalo 1xbet segodnya