Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2.3. Міністр Мінагрополітики України

3.2.3. Міністр Мінагрополітики України

Міністр:

керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення й реалізацію державної аграр­ної політики, продовольчу безпеку держави, з метою виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;

спрямовує й координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;

подає в установленому порядку Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду Державного секретаря Мінагрополітики України (далі — Державний секретар);

затверджує за поданням Державного секретаря програми й плани роботи Мінагрополітики України;

вносить Кабінету Міністрів України подання про призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових органів державного управління;

подає Державному секретареві пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників патронатної служби в центральному апараті Мінагрополітики України;

приймає за поданням Державного секретаря рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінагрополітики України;

погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:

призначення на посаду першого заступника та заступників Державного секретаря;

структури Мінагрополітики України та розподілу обов’яз­ків між першим заступником та заступниками Державного секретаря;

граничної чисельності працівників урядових органів держав­ного управління, що діють у складі Мінагрополітики України;

утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів Мінагрополітики України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

погоджує здійснення Державним секретарем функцій з управління майном, яке перебуває у сфері управління Мінагрополітики України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+