Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Правовий статус Міністерства аграрної політики України

3.2. Правовий статус Міністерства аграрної політики України

Правовий статус Міністерства аграрної політики Украї­ни регламентується Положенням, затвердженим Указом Прези­дента України від 7 червня 2000 р. № 772/2000 (зі змінами від
30 жовтня 2001 р. № 1021/2001) «Питання Міністерства аграрної політики України».

Міністерство аграрної політики України (далі — Мінагрополі­тики України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України.

Мінагрополітики України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції.

Мінагрополітики України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України,
а також вказаним вище Положенням. У межах своїх повноважень Мінагрополітики України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Мінагрополітики України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3.2. Правовий статус Міністерства аграрної політики України