Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.4. 5. Класифікація приміщень за ступенем ураження електричним струмом

За характером середовища розрізняють наступні виробничі приміщення:

— нормальні — сухі приміщення, в котрих відсутні ознаки жарких
та запилених приміщень та приміщень з хімічно активним
Середовищем;

— сухі — відносна вологість повітря не вище 60%;

— вологі — відносна вологість повітря 60—75%;

— сирі — відносна вологість повітря протягом тривалого часу
перевищує 75%, але не досягає 100%;

— особливо сирі — відносна вологість близько 100%, стіни, стеля,
предмети вкриті вологою;

— жаркі — температура повітря протягом тривалого часу
перевищує +30 °С;

— запилені — наявний в приміщенні пил, котрий виділяється, осідає
на дротах та проникає всередину машин, апаратів; приміщення можуть
бути з струмопровідним або з неструмопровідним пилом;

— з хімічно активним середовищем — в приміщенні постійно або
протягом тривалого часу міститься пара або відкладаються
відкладення, котрі руйнівно діють на ізоляцію та струмопровідні
частини обладнання.