Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4. 6. Причини електротравм

Основними причинами електротравматизму є:

—  недостатня навченість, несвоєчасна перевірка знань та
присвоєння груп кваліфікації за технікою безпеки персоналу, котрий
обслуговує електроустановки;

— порушення правил влаштування, технічної експлуатації та техніки
безпеки електроустановок;

— неправильна організація праці;

— неправильне розташування пускової апаратури та розподільних
пристроїв, захаращеність підходів до них;

— порушення правил виконання робіт в охоронних зонах ЛЕП,
електричних кабелів та ліній зв'язку;

 

— несправність ізоляції, через що металеві неструмопровідні
частини обладнання виявляються під напругою;

— обрив заземлювального провідника;

— використання електрозахисних пристроїв, котрі не відповідають
умовам виконання робіт;

— виконання електромонтажних та ремонтних робіт під напругою;

— застосування проводів та кабелів, котрі не відповідають умовам
виробництва та використовуваній напрузі;

— низька якість з'єднань та ремонту;

— недооцінка небезпеки струму, котрий проходить через тіло людини
та напруги, впливу котрої підлягає людина, коли її ноги знаходяться на
ділянці з точками різного потенціалу („крокова напруга");

 

—  ремонт обірваного нульового провідника повітряної лінії при
невимкненій мережі і приєднаному однофазовому навантаженні;

—  живлення декількох споживачів від загального пускового
пристроя з захистом запобіжниками, розрахованими на вимкнення
найбільш потужного з них або від однієї групи розподільної шафи;

—  недооцінка необхідності вимкнення електроустановки (зняття
напруги) в неробочі періоди;

—  виконання робіт без індивідуальних засобів електрозахисту або
використання захисних засобів, котрі не пройшли своєчасного
випробування;

—   невиконання періодичних випробувань, зокрема перевірок опору
ізоляції (електромереж, обмоток електродвигунів, котушок комутаційної
апаратури, реле) та опорів заземлювальних пристроїв;

— користування електроустановками, опір ізоляції котрих не перевищує
нормативних значень; використання електроустановок кустарного
виготовлення, виготовлених з порушенням вимог правил електробезпеки
(зокрема, розподільними та пусковими пристроями, електропечами);

— некваліфікований інструктаж робітників, котрі використовують
ручні електричні машини;

 

—   відсутність контролю за діями працівників з боку ІТП або
виконавців робіт;

—   відсутність маркування, запобіжних плакатів, блокувань,
тимчасових огороджень місць електротехнічних робіт.

Ці причини можна згрупувати за наступними чинниками:

— дотик до струмоведучих частин під напругою внаслідок
недотримання правил безпеки, дефектів конструкції та монтажу
електрообладнання;

— дотик до неструмоведучих частин, котрі опинились під напругою
внаслідок пошкодження ізоляції, перехрещування проводів;

— помилкове подання напруги в установку, де працюють люди;

— відсутність надійних захисних пристроїв.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+