Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5.1. Облік витрат на експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування автомобілів

5.1. Облік витрат на експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування автомобілів

Система технічного обслуговування й ремонту автотранспортних засобів передбачає: підготовку до продажу, технічне обслуговування їх у період обкатки, щоденне обслуговування, періодичне технічне обслуговування, сезонне технічне обслуговуван­ня, технічне обслуговування під час консервації, поточний ремонт, капітальний ремонт, технічне обслуговування й ремонт автотранспортних засобів на лінії.

Ремонт — комплекс операцій із відновлення справності або працездатності, відновлення ресурсу автомобіля або складових його частин.

Технічне обслуговування автомобілів — операція або комплекс операцій із підтримання працездатності або справності автотранспортного засобу в період його використання за призначенням, зберігання й транспортування. Мета технічного обслуговування й ремонту — утримання автотранспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху й екологічної безпеки. До технічного обслуговування автомобіля, зокрема, належать: операції із заміною шин і акумуляторних батарей, санітарна обробка автотранспортного засобу, роботи щодо заправки експлуатаційними рідинами. Технічне обслуговування є профілактичним заходом у плановому порядку залежно від пробігу й часу роботи автотранспорту.

Поточний ремонт виконують для забезпечення або відновлення працездатності автомобіля. Він полягає у заміні (або) відновленні окремих частин об’єкта ремонта.

Проведення поточного ремонту сприяє підтриманню об’єкта в робочому стані й одержанню первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його експлуатації, але не веде до поліп­шення об’єкта (збільшення майбутніх економічних вигод, пер­винно очікуваних від використання об’єкта).

Капітальний ремонт виконують для відновлення працездатності й цілковитого відновлення ресурсу автомобіля із заміною або відновленням будь-яких частин, зокрема й базових.

Під час проведення капітального ремонту виконання окремих робіт може поліпшувати працездатність об’єктів ремонту (модер­нізація базових деталей при заміні їх тощо), що зумовлює збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта.

Згідно з чинними нормативами до складу витрат поточного періоду належать вартість витрат на експлуатацію й технічне обслуговування об’єктів основних засобів, зокрема й автомобілів. Вартість ремонтів відносять до складу витрат поточного періоду, якщо їх виконання не приводить до поліпшення об’єктів ремонту (до збільшення майбутніх економічних вигод, початково очікуваних від використання об’єкта). Якщо проведення ремонтних робіт сприяє поліпшенню об’єктів — їхній модернізації (наприклад, заміна двигуна на потужніший), що зумовлює збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта, вартість таких робіт відносять до збільшення первинної вартості об’єктів ремонту.

На підприємстві, на підставі чинних технічних нормативів, розробляють перелік операцій, що належать до технічного обслуговування, поточного ремонту, капітального ремонту без поліпшення об’єкта, капітального ремонту із поліпшенням об’єкта — модернізацією автотранспортних засобів.

Про виконання відповідних робіт складають акти:

про виконання профілактичного обслуговування автомобіля;

про виконані ремонти без поліпшення об’єктів (модернізації);

про виконані ремонти із поліпшенням об’єктів (модернізацією).

Приймання виконаних робіт з капітального ремонту об’єктів
оформлюють Актами прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів типової форми ОЗ-2 (зразок 3.4).

В актах зазначають реквізити: вид та обсяг виконаних робіт, марки та номери автомобіля, а також трудові й матеріальні витрати. Акти підписують працівники відповідної ремонтної служби, що виконує ці роботи, а також працівники ВТК, що їх прий­мають. Оформлені акти разом із усіма первинними документами (лімітно-забірними картами, вимогами, табелями, нарядами, інвентарними картками на дорогі запасні частини, вузли й агрегати) передають до бухгалтерії. На підставі актів здійснюють списання з підзвітних осіб раніше отриманих матеріальних ціннос­тей. За цими актами також нараховують заробітну плату персоналу, виходячи із зазначених у них: професії працівника, його розряду, виду виконаної роботи, відпрацьованих годин і тарифної ставки або відрядної розцінки.

Ремонт і технічне обслуговування автомобілів можуть виконувати ремонтні майстерні, станції технічного обслуговування або інші сторонні організації. У разі виконання зазначених робіт силами підприємства витрати фіксують за дебетом субрахунка 231 «Допоміжне виробництво». По завершенні робіт їхню відпускну вартість згідно із відомістю розподілу послуг, виконаних для внутрішніх потреб, відносять у дебет рахунка 23 «Виробництво» за відповідною статтею калькуляції з кредита субрахунка 231 «Допоміжне виробництво». Якщо вказані роботи виконує стороння організація, то на підставі її рахунку й акту прийнятих робіт робиться запис:

Дебет рахунка 23               Кредит рахунка 63.

Зразок 3.4

ВАТ «Верховина»

ТИПОВА ФОРМА № 03-2

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ Затверджую:

М. І. Борисов

АКТ
ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ВІДРЕМОНТОВАНИХ,
РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ

 

Номер
документа

Дата
складання

Код особи, яка відповідає за збереження
основних засобів

Код виду
операцій

 

5

06.09.03

25

7

 

Цех, відділ, дільниця, лінія

Дебет

Кредит

Сума

Номер

рахунок,
субрахунок

код аналітичного обліку

рахунок,
субрахунок

код аналітичного обліку

інвентарний

заводський

1

2

3

4

5

6

7

8

5

103

 

152

 

1500

20 143

152 346

На замовлення № 71 від 15.08.03 р. — наказ про капремот на ВАТ «Верховина» перебував у плановому (неплановому) ремонті з 04.09.03 р. по 06.09.03 р., а саме 2 дні.

Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту (реконструкції, модернізації) виконані повністю (не повністю).

Встановлено: двигун ГАЗ-24

По закінченні ремонту (реконструкції, модернізації) об’єкт пройшов випробування та здан в експлуатацію 30.09.03 р.

Зміни в характеристиці об’єкта, що визнані реконструкцією, модернізацією, капітальним ремонтом

               

Здав      механік                    Пляцюк М. З.

Прийняв    начальник транспортного цеху                 Студілко Л. М

У таблиці 3.6 наведено облік операцій з виконання ремонтних робіт.

Таблиця 3.6

Облік операцій з виконання ремонтних робіт

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Підрядником виконано капітальний ремонт без поліпшення експлуатаційних якостей автомобіля

23

631

500

2

Підрядником виконано капітальний ремонт із модернізацією (поліпшення експлуатаційних якостей автомобіля)

152

631

600

3

Вартість модернізації збільшує первинну вартість автомобіля

10

152

600

4

Оприбутковано запасні частини

207

631

300

5

Нараховано податковий кредит із ПДВ за операціями 1, 2, 4

641

631

280

6

Сплачено постачальникам

631

311

1680

7

Списано вартість встановлених на автомобіль запчастин

23

207

300

 

У процесі виробничої діяльності автотранспортного підприємства для обліку окремих операцій, пов’язаних із роботою автотранспорту, можуть оформлювати такі документи: табель обліку роботи автопарку, Акт про поломку (пошкодження) автомобіля, Акт про технічний стан автомобіля, Акт про дорожньо-транспорт­ну пригоду із матеріальним збитком (акт у разі аварії).

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+