Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5.2. Об’єкти й загальна методика обліку витрат

5.2. Об’єкти й загальна методика обліку витрат

Методику ведення обліку витрат і калькулювання собівартості перевезень вантажів і пасажирів, робіт і послуг, пов’язаних із транспортним процесом, використовують на автотранспортних підприємствах і на інших підприємствах, що виконують зазначені роботи (послуги), незалежно від форм власності й підпорядкування, але з урахуванням технологічних і організаційних особливостей кожного підприємства.

Об’єктами обліку витрат на виробництво на автотранспортних підприємствах є групування витрат за видами виробництва (основного й допоміжного), господарськими підрозділами (автоколонами, цехами), видами перевезень і транспортними послугами, а також за продукцією та послугами допоміжних виробництв. Окрім перевезень автотранспортні підприємства можуть виконувати й інші роботи: навантаження, розвантаження, пакування, зважування, супровід і охорона вантажу, приймання і здача вантажу, розрахункові операції й маркування вантажів, зберігання вантажів, перевезення автобусами населення. Облік витрат ведуть за кожним видом послуг, залежно від їхньої специфіки.

Важливе значення має правильно організований облік витрат за кожним автомобілем. Для цього відкривають особові рахунки обліку витрат окремо за кожним автомобілем із деталізацією витрат, встановленою плановими нормативами, порівнюють їх із фактичними даними за основними експлуатаційними показниками.

Витрати на здійснення перевезень (робіт, послуг) характеризують витрати поточного періоду (року, кварталу, місяця) на такі цілі. Витрати на перевезення (роботи, послуги) включають у собівартість того звітного періоду, в якому вони виникли, незалежно від дати сплати грошових коштів. Непродуктивні витрати й втрати відображають в обліку того звітного періоду, в якому вони виникли.

У структурних підрозділах автотранспортних підприємств, ви­різнених в окремі виробничі одиниці, що належать до інших галузей народного господарства (промисловість, будівництво, сільське господарство), застосовують методику обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), прийняту для відповідних галузей.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+