Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.6. Телефонограми і телеграми

Телефонограми.

Це термінові повідомлення , які передаються по телефону. Використовуються для документального оформлення усних телефонних переговорів і являються одним з видів ділової кореспонденції.

Реквізити телефонограми:

1. Назва документа - заголовок.

2. Номер і дата телефонограми.

3. Назва організації і службової особи - відправника (від кого).

4. Назва організації і службової особи - отримувача телефонограми (кому).

5. Текст (слова пишуть без скорочень, не більше 50 слів).

6. Підпис службової особи - керівника організації або замісника.

В графах «передано» і «прийнято» вказують посаду, ініціали та прізвище того, хто приймає і хто передає, їх телефони.

Приклад:

Телефонограма №___від «_»_____ 20__р.

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________

 

 

Від кого______ Телефон________Передав________

Кому________Прийняв_______Телефон_________

годин_______хв._______

текст

Підпис

Обпік телефонограм ведуть у спеціальному журналі

Телеграми.

Пишуть великими буквами з інтервалом 2 між стрічками. Перенос слів не дозволяється. Текст від адреса - 3 -ма інтервалами. Текст без нових строк і абзаців. Підпис - окремою строкою, відступивши від тексту.

Складають в 2-х екземплярах - один підшивається у справу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+