Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.8.1. Основні завдання та функції інспекції

3.8.1. Основні завдання та функції інспекції

Основними завданнями інспекції є:

здійснення державного контролю за дотриманням сільськогосподарськими, закупівельними та переробними підприємствами й організаціями всіх форм власності вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов’язаних з якістю й сертифікацією сільськогосподарської продукції;

участь в організації роботи щодо формування державних та регіональних ресурсів, закупівлі на конкурсних засадах (через систему інфраструктури аграрного ринку) сільськогосподарської продукції та сировини за державні кошти для забезпечення потреб внутрішнього і зовнішнього ринку;

проведення разом з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації маркетингових досліджень ринку сільськогосподарської продукції з метою прогнозування її обсягів і підготовки рекомендацій для реалізації через систему інфраструктури аграрного ринку.

Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

бере участь у формуванні обсягів сільськогосподарської продукції та сировини, що поставляються для державних і регіональних потреб, готує інформаційні матеріали для відповідної держадміністрації та Мінагрополітики;

здійснює інспекційний контроль за якістю та екологічною чистотою продукції, що реалізується на внутрішньому і зовнішньому ринку, контролює процес її сертифікації;

бере участь у проведенні моніторингу та прогнозуванні кон’юнктури аграрного ринку, а також зборі й поширенні інформації щодо рівня цін на сільськогосподарську продукцію та сировину;

контролює правильність приймання сільськогосподарської продукції закупівельними та переробними підприємствами й організаціями, визначення якості цієї продукції, дотримання правил зберігання під час закладання її до державних ресурсів, державного резерву та регіональних фондів;

перевіряє правильність визначення і своєчасність нарахування та виплати дотацій сільськогосподарським виробникам за подану ними переробним підприємствам тваринницьку продукцію, а також здійснює нагляд за їх цільовим використанням;

готує та видає висновки зі спірних питань, які виникають у процесі приймання продукції між закупівельними та переробними підприємствами й організаціями та сільськогосподарськими виробниками всіх форм власності стосовно оцінювання її кількіс­них та якісних показників;

готує пропозиції щодо можливого звільнення сільськогосподарських виробників від майнової відповідальності в разі невиконання зобов’язань за контрактами (договорами) внаслідок стихійного лиха або з вини закупівельників;

розглядає та узагальнює пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нормативних документів з питань сільськогосподарської продукції;

виконує інші функції відповідно до законодавства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+