Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.9.1. Основні завдання та функції інспекції

3.9.1. Основні завдання та функції інспекції

Основними завданнями інспекції є:

реалізація державної політики у здійсненні нагляду за дотриманням правил технічної експлуатації, ремонту й вибракування сільськогосподарських машин (трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні й меліоративні машини, тракторні причепи, обладнання тваринницьких ферм, посівні та збиральні машини) підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності та громадянами, за дотриманням правил транспортування та зберігання нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу;

забезпечення дотримання законодавства у відповідній сфері діяльності.

Інспекція відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

здійснює державну реєстрацію й веде облік тракторів, самохідних шасі, самохідних дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів, що є на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та у власності громадян (далі — сільськогосподарські машини), видає на них державні номерні знаки та реєстраційні документи;

проводить відповідно до законодавства державні технічні огляди сільськогосподарських машин;

здійснює періодично перевірки технічного стану сільськогосподарських машин;

перевіряє дотримання стандартів, технічних умов та іншої нормативно-технічної документації під час ремонту сільськогосподарських машин;

видає висновки щодо якості проданих або відремонтованих сільськогосподарських машин у зв’язку з розглядом претензій власників і користувачів цих машин;

проводить технічну експертизу сільськогосподарських машин, що стали непридатними внаслідок аварії чи стихійного лиха, з видачею висновку про можливість або економічну доцільність подальшої експлуатації чи відновлення їх;

видає посвідчення тракториста-машиніста;

забезпечує своєчасність сплати зборів за технічний огляд сільськогосподарських машин, видачу посвідчень тракториста-машиніста та інші послуги, що нею надаються;

контролює правила транспортування та зберігання нафтопродуктів підприємствами й організаціями агропромислового комплексу;

здійснює контроль за якістю пально-мастильних матеріалів та забороняє реалізацію їх на підприємствах і в організаціях агро­промислового комплексу в разі невідповідності їх вимогам стандартів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+