Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 9.1. Типи сільськогосподарського виробництва

Сьогодні, як і в історичному минулому, сільське господарство є тією сферою людської діяльності, де відбувається найтісніший контакт людини з навколишнім середовищем. Земля була, є і, очевидно, ще дуже довго, а може й завжди буде основним засо­бом виробництва у сільському господарстві. Нині у світі на орні землі припадає близько 11 % всієї території суші (1340 млн га), на луки і пасовища — 24 % (3365 млн га). Поняття "сільсько­господарські угіддя" включає орні землі, багаторічні насадження (сади), природні луки та пасовища. Загальна площа сільськогос­подарських угідь становила наприкінці XX ст. 4810 млн га, а площа орних земель у розрахунку на одного жителя планети — 0,24 га.

У країнах світу земля перебуває у приватній, державній, ко­мунальній та інших формах власності. Іноді форми власності на землю такі складні, що в них важко розібратися навіть фахів­цям. Наприклад, в Англії земля теоретично належить державі, хоча про це мало хто з англійців здогадується.

У сільському господарстві економічно розвинених країн пере­важає високотоварне агропромислове виробництво. Це означає, що фермери там виробляють таку велику кількість сільськогос­подарської продукції, яка значно перевищує власні потреби фер­мера та його сім'ї. Надлишок продукції фермер продає, купуючи за виручені гроші потрібні йому матеріали, техніку, мінеральні добрива тощо.

У країнах, що розвиваються, переважає дрібнотоварне сільське господарство. Це означає, що дрібні фермери мають змогу прода­вати лише невелику частку своєї продукції. Дрібнотоварне ви­робництво переважно орієнтується на задоволення власних по­треб фермерських господарств у продуктах харчування.

У сільському господарстві країн, що розвиваються, поширені плантації. Плантаційну систему вперше запровадили португальці ще на початку XV ст. на тропічних островах західноафрикан-ського узбережжя. Плантації — це великомасштабні сільсько­господарські підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні певних продовольчих або технічних культур, як правило, субтропіч­них і тропічних — наприклад, кофе, цукрової тростини, бавовнику, чаю тощо.

Уже кілька десятиліть основні потоки сільськогосподарської сировини регулюються на світовому ринку міжнародними органі­заціями.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+