Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 9.2. "Зелена революція" і "біотехнологічна революція"

Аналізуючи нинішній стан сільського господарства світу, часто вживають поняття "зелена революція". Зелена, тому що зелений колір — це колір сільського господарства. Революція, тому що у сільському господарстві відбуваються широкомасштабні перетво­рення на основі сучасної агротехніки.

У США, Канаді, Великобританії та інших економічно розви­нених країнах "зелена революція" відбулася ще перед Другою світовою війною та протягом перших післявоєнних десятиліть. Механізація сільськогосподарського виробництва, запровадження передової агротехніки, укрупнення фермерських господарств ви­кликали небачений до того рівень продуктивності сільськогоспо­дарської праці. "Зелена революція" згодом почала розгортатися і в країнах, що розвиваються. їхнє примітивне сільське господар­ство рухалося шляхом, який уже пройшли країни Заходу. А в розвинених країнах у цей час почався наступний етап "зеленої революції", під назвою "біотехнологічна революція", що передба­чає широке застосування біотехнології, комп'ютерів, нових за­собів захисту рослин, способів обробітку ґрунтів тощо. Інакше кажучи, поки країни, що розвиваються, механізують сільське гос­подарство, розвинені країни світу здійснюють його біотехноло-гізацію.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+