Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4. Аудит товарно-матеріальних цінностей

4.1. Аудит матеріально-виробничих запасів

4.2. Аудит основних та інших необоротних активів

4.3. Аудит готової продукції та продажу товарів( робіт, послуг)

4.4. Перевірка дотримання законодавства під час приватизації державного майна