Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Загальна характеристика системи оподаткування, порядок переходу підприємств на спрощену систему

4.1. Загальна характеристика системи оподаткування, порядок переходу підприємств на спрощену систему

Порядок обліку і складання звітності підприємств і інших суб'єктів малого бізнесу, які оподатковуються за спрощеною системою регламентується Указом президента України „Про внесення змін до Указу Президента України від 3.07.98р. №727 „Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємства", №746/99 від 28.06.99р., з наступними змінами і доповненнями. Відповідно до цього Указу спрощена система обліку та звітності запроваджується до таких суб'єктів малого підприємництва:

фізичних  осіб,  які  здійснюють  підприємницьку  діяльність  без
створення юридичної особи, і в трудових відносинах з якими ,
включаючи членів їх сімей , протягом року перебуває не більше 10
осіб та обсяг виручки яких від реалізації за рік, не перевищує 500 тис.;

юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, в яких за рік
середньо облікова чисельність працівників не перевищує 50 осіб і
обсяг виручки яких від реалізації не перевищує 1 млн. грн.

Об'єктом оподаткування при спрощеній системі є виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Під виручкою розуміють суму коштів, які надійшли на розрахункових рахунок, або в касу від продажу, тобто принцип першої події виконаних робіт або надходження коштів для підприємств, які оподатковуються за системою не діє.

В Указі Президента описана процедура переходу підприємств на спрощену систему. В статті 4 Указу зазначено, що для переходу підприємств на цю систему суб'єкт малого підприємництва подає письмову заяву до місцевого органу ДПА не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного періоду (кварталу). Ця заява подається за умови сплати всіх податків і платежів за попередні звітні періоди.

Юридична особа - суб'єкт малого підприємництва в заяві вказує ставку єдиного податку, за якою вона буде оподатковуватись (10% від суми виручки, або 6% + ПДВ). Рішення про перехід на спрощену систему може бути прийняте не більше 1 разу за календарний рік.

Спрощена система оподаткування не дозволяє здійснювати бартерних операцій. Якщо підприємство провело таку операцію, то з наступного кварталу воно повинно перейти на повну систему оподаткування.

Слід зазначити, що при визначені виручки від реалізації основних засобів, яка теж є об'єктом оподаткування має місце така особливість, що тією виручкою вважається не вся сума грошових коштів, які надійшли за реалізацію основних засобів, а різниця між продажною та залишковою вартістю.

Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування підприємства повинні оформляти відповідною заявою, яка подається не пізніше, ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного податкового періоду.

Підприємства, які оподатковуються за спрощеною системою, не є платниками таких податків і зборів:

податку на прибуток підприємств;

податку з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;
податку на додану вартість, за винятком випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за ставкою 6%;

земельного податку (за земельні ділянки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, зазначеної у свідоцтві або статуті);

внесків   до   Фонду   загальнообов'язкового   державного   соціального страхування у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності  та витратами, зумовленими народженням та похованням;

внесків   до   Фонду   загальнообов'язкового   державного   соціального страхування на випадок безробіття;

внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань внесків до Пенсійного фонду, що нараховуються на фонд оплати праці, та  із  суми  оподатковуваного  доходу  фізичних  осіб  -  суб'єктів підприємницької діяльності;

фіксованого сільськогосподарського податку;

збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

місцевих податків і зборів, за винятком: ринкового збору, збору за участь в бігах на іподромі, збору за виграш у бігах на іподромі, збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, податок з реклами;

торгових патентів.

Фізичні особи (підприємці) - суб'єкти підприємницької діяльності, крім вище перерахованих податків не сплачують і податок на доходи фізичних осіб.

Юридичні особи, які оподатковуються за спрощеною системою, як видно із вище наведеного переліку є платниками податку на доходи фізичних осіб, а також податку з власників транспортних засобів і утримань із заробітної плати в Пенсійний фонд, фонд соцстраху і безробіття та нарахувань в ці фонди.

Використовуються наступні ставки оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, які оподатковуються за спрощеною системою:

1) для юридичних осіб: - 6% суми виручки від реалізації без врахування акцизного збору у разі сплати ПДВ; - 10% суми виручки від реалізації за винятком акцизного збору у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

2) для фізичної особи:  - ставка не менше 20 грн. і не більше 200 грн. на

місяць, її розмір встановлюється місцевими радами і залежить від виду діяльності такої особи.

Відділення державного казначейства наступного дня після надходження коштів єдиного податку, перераховує їх до місцевого та державного бюджетів Пенсійного фонду і фондів соціального страхування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+