Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Структура і порядок заповнення регістрів обліку при спрощеній системі

4.2. Структура і порядок заповнення регістрів обліку при спрощеній системі

Основним регістром податкового обліку при спрощеній системі оподаткування є книга обліку доходів і витрат (додаток Д) , яку ведуть юридичні особи згідно з вимогами статті 4 Указу. Крім цієї книги юридичні особи в обов'язковому порядку повинні вести касову книгу.

Будова книги обліку доходів і витрат затверджена наказом ДПА України від 13.10.98р. за наступними змінами і доповненнями. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована і завірена печатками місцевого органу ДПА та підприємства. Основними реквізитами книги є реквізити пов'язані із сумою виручки, яка є об'єктом оподаткування єдиним податком. В цій книзі вказані номера всіх рахунків підприємства, які відкриті в банках, назва і код підприємства. Записи в книгу здійснюються в хронологічному порядку надходження виручки на підприємство.

В даній книзі заповнюються наступні реквізити:

№ по-порядку;

дата, номер банківського документу;

сума виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

сума виручки від реалізації основних засобів;

поза реалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації;

загальна сума виручки та позареалізаційних доходів;

загальна сума витрат здійснена в зв'язку з веденням господарської
діяльності.

Сума єдиного податку визначається, виходячи із підсумкової суми за звітний період, відображається в графі 6 книги обліку доходів і витрат (загальна сума виручки та позареалізаційних доходів).

За результатами господарської діяльності суб'єкти малого підприємництва подають до органу ДПА до 20 числа місяця, що наступає за звітним   кварталом,   розрахунок   про   сплату   єдиного   податку.   Якщо підприємство є платником ПДВ, то крім такого розрахунку воно подає і декларацію з ПДВ.

Звітним періодом зі сплати єдиного податку для юридичних осіб є квартал, а для фізичних осіб - місяць.

Крім регістрів податкового обліку, якими є книга обліку доходів і витрат, а також касова книга, суб'єкти малого підприємництва (юридичні особи) заповнюють і регістри бухгалтерського обліку та складають фінансову звітність згідно з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". В бухгалтерському обліку доходи вище названих підприємств визначаються згідно з вимогами ПСБО 15 „Дохід", ПСБО 18 „Будівельні контракти".

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+