Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Закони розвитку світового господарства і місце в ньому України

Процес відтворення у будь-якій країні визначається передусім законами, що діють у межах окремих національ­них господарств. Водночас міжнародний поділ праці, роз­виток світової торгівлі, міграція робочої сили тощо все більшою мірою залежать від зовнішніх (щодо окремої кра­їни) факторів. Крім того, розгортання НТР значно поси­лило інтернаціоналізацію продуктивних сил, капіталу, поглибило міжнародний поділ праці, увесь процес суспіль­ного відтворення. І як результат — дія загальних законів та закономірностей у межах світового господарства.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

4.1. Закони розвитку світового господарства і місце в ньому України