Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.1. Закони розвитку світового господарства і місце в ньому України

Процес відтворення у будь-якій країні визначається передусім законами, що діють у межах окремих національ­них господарств. Водночас міжнародний поділ праці, роз­виток світової торгівлі, міграція робочої сили тощо все більшою мірою залежать від зовнішніх (щодо окремої кра­їни) факторів. Крім того, розгортання НТР значно поси­лило інтернаціоналізацію продуктивних сил, капіталу, поглибило міжнародний поділ праці, увесь процес суспіль­ного відтворення. І як результат — дія загальних законів та закономірностей у межах світового господарства.