Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Нормативне регулювання обліку доходів

Облікові підходи до доходів отриманих у результаті певних операцій визначені МСФЗ 18 «Дохід», введений у дію з 1.01.1995 року. Його методологічні принципи використовуються в обліку доходів, які виникли в результаті:

- реалізації продукції (товарів);

- надання послуг;

- використання активів підприємства іншими особами

Даний стандарт не поширюється на доходи отримані від:

- виконання робіт за будівельними контрактами (МСФЗ 11 «Будівельні контракти»);

- орендних договорів (МСФЗ 17 «Одлік оренди»);

- дивідендів пов’язаних з інвестиціями, що обліковуються згідно з методом участі в капіталі  (МСФЗ 28 «Облік інвестицій в асоційовані компанії);

- страхових контрактів;

- змін справедливої вартості фінансових активів та фінансових зобов’язань (МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання»);

- змін вартості інших поточних активів;

- видобування корисних копалин тощо.

Як видно з наведеного переліку дія МСФЗ 18 не розповсюджується на специфічні види діяльності, які регламентовані окремими стандартами.

У МСФЗ 18 «Дохід» наведені:

- визначення термінів;

- вимірювання (оцінка) доходу;

- умови визнання доходу від різних операцій звичайної діяльності і деякі інші.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+